obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Gnezdilnica obita v pločevino je namenjena
nameščanju v naravi
  Gnezdilnica se odpira z vrha
.

Gnezdilci:
Φ 26 mm:
plavčekmočvirska sinica, menišček, podlesek
Materijal: gladka deska debeline 1,5 cm ali 2 cm
Tehnični podatki:
- gnezdilnica z dvokapno streho z vseh strani obita v pločevino
- premer vhodne odprtine 26 mm
- notranja površina dna 12 cm x 12 cm = 144 cm²
- notranja prostornina 2,5 litra
- globina gnezdilnice 11,4 cm merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine        
Namestitev:
skozi zadnjo stranico 4 cm pod vrhom izvrtamo dve luknji premera 5 mm. Skozi te luknje  povlečemo močnejšo žico in jo na zunanji strani ovijemo okoli dveh močnješih žebljev zabitih v deblo drevesa.
drugi način pa je, da jo fiksno pritrdimo ob drevesno deblo z dvema močnima žicama. Med žice in deblom zagozdimo tanjše lesene klinčke, da gnezdilnico nepremično in dokončno fiksiramo. Da ne pride do poškodb drevesa, je potrebno močan objem žice vsako leto popustiti.
Višina nameščanja: na drevesna debla od 1,5 do 6 metrov visoko
Izdelava: načrt gnezdilnice dobite tukaj
Komentar: gnezdilnica je obita v 1 mm debelo pločevino in je namenjena postavitvi v naravi. Na sprednjo stran je z zunanje strani pribita še ena deščica s premerom vhodne odprtine 30mm, katera dodatno otežuje pristop plenilcem, malih vrst sinic pa ne ovira pri gnezdenju. Čez zgornjo stran-streho pribijemo pločevino in jo na levi in desni strani ukrivimo navzdol. Tovrstna gnezdilnica je izredno enostavna za izdelavo in vsakdo si jo lahko izdela sam.
Foto galerija: nekaj fotografij pravilno nameščenih gnezdilnic si lahko ogledate tukaj.

 
Izvirna in enostavna namestitev                              
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice