obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   

Prednja stran je krajnik z lubjem, premer vhodne
odprtine je 50 ali 60 mm

 

Tudi ta gnezdilnica, namnejena brglezu, naj se
odpira zaradi lažjega čiščenja


Gnezdilci: gnedilnica je namenjena brglezu, zasedeta pa jo tudi škorec, velika sinica in poljski vrabec
Materijal: gladka deska debeline 2 cm ali 2,4 cm (colarca)
Tehnični podatki:
- za brgleza prilagojena klasična gnezdilnica
- premer vhodne odprtine 50 ali 60 mm
- notranja površina dna 12 cm x 12 cm = 144 cm²
- notranja prostornina 2,5 litra
- lobina gnezdilnice 10 do 13 cm merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine        
Namestitev: skozi zadnjo stranico izvrtamo dve luknji za dva 8 cm dolga lesna žeblja
Višina nameščanja: na drevesna debla od 4 do 6 metrov visoko
Izdelava: načrt gnezdilnice je enak kot za klasične gnezdilnice z 32 mm vhodno odprtino. Edina razlika je, da je sprednja stran krajnik z lubjem, ki brglezu omogoča plezanje okoli vhodne odprtine in zidanje le te. Načrt dobite tukaj.
Komentar:
brglez nerad zaseda gnezdilnice narejene iz desk, ker ne more plezati okoli vhodne odprtine, zato mu ponudimo sprednjo stranico narejeno iz krajnika, na katerem je lubje
preveliko vhodno odrtino premera 55 ali 60 mm bo brglez z veliko vnemo sam zazidal. Naravna gnezdišča brgleza so opuščena dupla žoln in detlov, ki imajo veliko vhodno odrtino in to preveliko vhodno odprtino brglez zazida z blatom.
brglez zida tudi z notranje strani, zato te gnezdilnice ne smemo odpirati med gnezdenjem, da ne bi blato padlo na leglo in ga uničilo. Gnezdilnico odpremo in očistimo pozno poleti ali jeseni, ko je gnezditev že končana.
streho gnezdilnice oblečemo v pločevino, da preprečimo zamakanje blata s katerim brglez zazida preveliko vhodno odprtino.
Foto galerija: nekaj fotografij pravilno nameščenih gnezdilnic s krajnikom si lahko ogledate tukaj

   
Streha gnezdilnice je obita v pločevino, ki
preprečuje zamakanje
 

Gnezdilnico najlažje in najvarnje namestimo tako,
da jo skozi zadnjo stranico privijačimo na deblo

 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice