obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Navidez prevelika vhodna odprtina predstavlja
brglezu velik izziv za "zidanje"
  Zgornja polovica sprednje strani je z ročno žago
narezana, globina zareze je 2 mm

Gnezdilci: gnedilnica je namenjena brglezu
Materijal: deska debeline 2,4 cm, tako imenovana »colarica«
Tehnični podatki:
- za brgleza prilagojena klasična gnezdilnica z narezano sprednjo stranico
premer vhodne odprtine 55 ali 60 mm
notranja površina dna 12 cm x 12 cm = 144 cm²
notranja prostornina 2,5 litra
globina gnezdilnice 11 do 13 cm merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine        
Namestitev: skozi zadnjo stranico izvrtamo dve luknji za dva 8 cm dolga lesna vijaka
Višina nameščanja: na drevesna debla od 4 do 6 metrov visoko
Izdelava: načrt gnezdilnice je enak kakor za klasično gnezdilnico za veliko sinico z vhodno odprtino 32 mm. Edina razlika je, da je sprednja stran narezana z 2 mm globokimi zarezami, ki so med seboj narazen 0,5 cm. Narezana sprednja stranica omogoča brglezu plezanje okoli vhodne odprtine in zidanje le te. Načrt dobite tukaj.
Komentar:
brglez nerad zaseda gnezdilnice narejene iz gladkih desk, ker ne more plezati okoli vhodne odprtine, zato mu ponudimo gnezdilnico, ki ima sprednjo stranico narezano
streho gnezdilnice oblečemo v pločevino ali izolirko, da v deževnem vremenu preprečimo zamakanje blata s katerim brglez zazida preveliko vhodno odprtino.
Foto galerija: nekaj fotografij pravilno nameščenih gnezdilnic z narezano sprednjo stranico, si lahko ogledate tukaj

 
Tudi te gnezdilnice se morajo enostavno odpirati zardi čiščenja
 
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice