obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Velikost gnezdilnic s 75 mm vhodno odprtino je
precej velika, primerjava s škatlico vžigalic
   V gnezdilnico natlačimo od 5 do 7 cm na drobno
narezane slame, ker čuk ne dela svojega gnezda

Materijal: gladka deska debeline 2 cm ali »colarca« debeline 2,4 cm
Tehnični podatki:
premer vhodne odprtine 70 do 80 mm
notranja površina dna 18 cm x 18 cm = 324 cm²
notranja prostornina 9 litrov
globina gnezdilnice 16 cm merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine        
Namestitev: gnezdilnico nameščamo na večja drevesna debla, skozi zadnjo stranico jo privijačimo s tremi od 8 do 9 cm dolgimi lesnimi vijaki. Če je le možno, gnezdilnico postavimo na štrcelj, da nosi težo gnezdilnice. Tako povečamo varnost namestitve.
Višina nameščanja: na drevesna debla od 5 do 7 metrov visoko
Izdelava: načrt gnezdilnice dobite tukaj
Komentar:
za izdelavo večjih gnezdilnic uporabljamo samo deske debeline 2 cm ali »colarca« debeline 2,4 cm
deske večjih širin, ki jih uporabimo za streho rade sčasoma počijo, kar povzroči zamakanje legla, zato moramo strehe večjih gnezdilnic obvezno obiti v pločevino ali strešno lepenko - izotekt ali PVC tkanino
smrdokavra, čuk, zlatovranka in koconogi čuk so redke ptice, zato moramo preprečiti morebitnim plenilcem dostop do njihovi legel. To naredimo teko, da drevesno deblo ovijemo s vsaj 1 m visoko pločevino na višini od 1,5 do 2,5 metra. Tako mačke in kune ne morejo doseči legla, ker po deblu ne morejo priplezati do gnezda, od tal pa ne skočiti tako visoko, da bi preskočile pločevinasto zaščito
v gnezdilnico natlačimo od 5 do 7 cm na drobno narezane slame, ker čuk ne dela svojega gnezda. Če bosta gnezdilnico naselila smrdokavra ali zlatovranka, si jo bosta že po svoje uredila in počistila.
Foto galerija: nekaj fotografij pravilno nameščenih gnezdilnic si lahko ogledate tukaj.

 
Skozi zadnjo stranico gnezdilnico privijačimo na       Streha večjih gnezdilnic mora vedno biti dodatno
večje deblo s tremi večjimi lesnimi vijaki                   zaščitena, da preprečimo zamakanje legla
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice