obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Raziskovalni projekti
Raziskava gnezditvene biologije
velike sinice v različnih habitatih
Raziskava gnezditvene biologije velike sinice in zasedenosti gnezdilnic
Raziskava gnezditvene biologije plavčka in močvirske sinice
Golob duplar, namestitev gnezdilnic, Ponova vas pri Grosuplju
Belovrati muhar, namestitev gnezdilnic, Krakovski gozd
Veliki skovik, namestitev gnezdilnic, Ljubljansko barje
   
Gnezdilnica z 32 mm vhodno odprtino   Gnezdilna niša namenjena sivemu muharju
 
Namen raziskave: prvi namen je raziskava gnezditvene biologije v nameščenih gnezdilnicah ob ribniku Vrbje, ki je zavarovano območje narave občine Žalec drugi razlog pa je, da se številnim obiskovalcem ribnika poleg paradnih vodnih ptic približa še ostale, manj opazne ptice. Akcija je potekala v okviru Društva za opazovanje in proučevanje ptic - DOPPS na podlagi prijavljenega projekta na občini Žalec v oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora.
Leto pričetka: 2007
Področje, kraj, habitat: Ribnik Vrbje je sekundarni biotop, zgrajen v nekdanji gramoznici južno od naselja Vrbje. Sčasoma je ribnik postal pomemben habitat več vrst živalim, predvsem ptic, dvoživk in kačjih pastirjev. Južni del ribnika je ločen od bližnje Savinje z nasipom po katerem je speljana cesta in širokim levim bregom, ki je poraščen z drevesno grmovno vegetacijo, v tem delu je nameščenih večina gnezdilnic. Vzhodno od ribnika so ostanki gmajn z grmišči in skupinami drevja med katerimi so travniki in njive.
Gnezdilnice: Postavljenih je 23 lesenih gnezdilnic, ki so narejene iz desk debeline 25mm, streha je zaščitena s strešno lepenko. Glede na  vhodno odprtino, je razmerje med gnezdilnicami sledeče: 17 kom ima odprtino 32 mm, 26 mm odprtino ima 4 kom, 2 pa sta gnezdilni niši namenjeni šmarnici ali sivemu muharju.
Pridobljene izkušnje: Po nasvetu nekaterih ornitologov sem se odločil, da bom zasedenost gnezdilnic poskusil določiti samo z opazovanjem le teh. Ker v najbolj vročem terminu za gnezdenje (april in začetek maja) nisem odkril dovolj zanesljivih znamenj zasedenosti gnedilnic, je bilo potrebno razloge zato poiskati z odpiranje gnezdilnic. Pri akciji sta mi priskočila na pomoč Luka Bočič in Matej Gansar, odprtih je bilo 70% gnezdilnic. Rezultati pregleda so nas rahlo presenetili saj smo v gnezdilnicah od št. 1 do št. 11 razen ene izjeme (gnez. št. 3 ) našli polno ali prazno gnezdo podleska, kar je predstavljalo 40% delež od vseh gnezdilnic. Ostale proste gnezdilnice so zasedle velike sinice 7 kom, plavček 2 kom, ena gnezdilna niša je bila prazna, drugo pa je zasedel sivi muhar. Dve gnezdilnici z odprtino 32 mm sta ostali prazni, v eni pa so poskus gnezditve plavčka preprečile ose. Vsa opažanja sem zabeležil in kronološko uredil v tabeli »Popis gnezdilnic na ribniku Vrbje«.
Februarja 2008 sem vse gnezdilnice odprl in očisti. Stara gnezda sem popisal in podatke vnesel v obstoječo tabelo. Ostanki gnezditvenega materiala so v celoti potrdili zbrane podatke gnezditvene biologije iz leta 2007. Dobil sem tudi odgovor, da sta dve prazni gnezdilnici z 32 mm odprtino preko zime zasedli miši.
Komentar: Ker se je projekt spremljanja gnezdilnic na ribniku Vrbje pričel leta 2007, torej obsega podatke le ene gnezditvene sezone, bi bilo smotrno z delom v prihodnje nadaljevati, saj zbrani podatki skozi daljše obdobje ponudijo pestrejše odgovore o gnezdilnih navadah ptic. Zaradi raznolikosti gnezdilk na tem področju ( ugotovljeno približno 50 vrst gnezdilk (Vogrin), predlagam,da se namestijo dodatne gnezdilnice, namenjene še ostalim duplarjem (škorci, sove itd.)
Raziskovelec in foto: Miha Kronovšek, Žalec
.
 
V gnezdilnicah s 26 mm in 32 mm vhodno odprtino okoli katerih se nahaja veliko goste gozdne podrasti,
se kot redni gnezdilec pojavlja podlesek              
 
in nameščanje gnezdilnic
Namestitev gnezdilnic iz 50 litrskih plastičnih sodov za lesno sovo
Lovska družina Gorjanci, namestitev gnezdilnih niš za sove in postovke
Namestitev gnezdilnic po sadovnjaku okoli hiše in bližnjem gozdu
Mariborski mestni park, namestitev gnezdilnic 26 in 32 mm za sinice
Vrbje pri Žalcu, namestitev gnezdilnic okoli ribnika
Ljubljanski mestni park Tivoli, namestitev gnezdilnic v Tičistanu
Nameščanje gnezdilnic v Kobaridu in okolici
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice