obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Bela pastirica, foto: Aleš Likar   Polno leglo, foto: Wikimedia

Bela pastirica, Motacilla alba, Linnaeus, 1758
 
Status: selivka, prezimuje v Sredozemlju, iz prezimovališč se vrne konec marca in v začetku aprila
Velikost: 18 cm, masa 20 – 25 g, razpon peruti 28 cm
Posebnost: naša najbolj razširjena in številčna pastirica
Značilna barva: črno bela ptica, belo čelo, črno grlo in prsa, bel trebuh, siv hrbet
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: dolg rep
Značilno vedenje: med hojo po tleh potresava z repom
Razširjenost: splošna, s Sloveniji gnezdi do 10.000 parov
Habitat: naselja, obrežja večjih rek, polja
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: pod slemenjaki in strešno kritino tako v naseljih kot objektih na polju, zidne luknje, na tleh ob rečnih bregovih pod okriljem vegetacije. Kar se tiče življenskega prostora je od vseh naših pastiric najbolj prilagodljiva in najmanj zahtevna.
Gnezdo: travne bilke, drobne koreninice, mah, postlano s perjem in puhom
Jajca: bela s temno sivimi do temno rjavimi pikami, velikost 20/17 mm
Leglo: dve legli, v prvem leglu je 5 do 6 jajc, v drugem pa so 3 do 4 jajca
Prehrana: talne žuželke, ki jih pobira po poteh, dvoriščih, pokošenih travnikih in sveže preoranih njivah
Ogroženost: uporaba pesticidov v kmetijstvu in onesnaženost rečnih voda

 
15 dni stari mladiči, foto: Jani Vidmar                      Speljan mladič, foto: Marjan Cigoj
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice