obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Bela štorklja se večinoma prehranjuje na travniku,
foto: Tone Trebar
  Z obrednim klopotanjem s kljunom si partnerja
utrjujeta zvezo, foto: Darinka Mladenovič

Bela štorklja, Ciconia ciconia, (Linnaeus, 1758)
 
Status: selivka, prezimuje v južni Afriki, iz prezimovališč se vrne v drugi polovici aprila
Velikost: 110 cm, masa 2,5 – 4,3 kg, razpon peruti 190 – 210 cm
Posebnost: bela štorklja gnezdi samo v človeških naseljih, naravnih gnezdišč ne uporablja več
Značilna barva: bel trup in črne peruti, rdeč kljun in noge, nezamenljiva z drugimi vrstami ptic
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: tipična za štorklje
Značilno vedenje: v času dvorjenja na gnezdu klopotanje s kljunom, dobro jadra v termičnih stebrih
Razširjenost: regionalna, v Sloveniji gnezdi do 200 parov
Habitat: vasi in polja v ravninskih predelih Slovenije, po letu 1990 je pričela širiti svoj areal v zahodno Slovenijo. Sedaj redno gnezdi v nižinah Gorenjske, v Grosupeljski dolini, na Ljubljanskem barju in na Dolenjskem.
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: dimniki, električni drogovi, umetna gnezda, zelo redko na drevesu
Gnezdo: veliko gnezdo naredi iz vej in postelje s suho travo. Gnezdo vsako leto dogradi, zato gnezdo z leti postane zelo veliko in težko.
Jajca: bela, velikost 71/52 mm
Leglo: eno leglo, v leglu je 3 do 5 jajc
Prehrana: hrano išče na poljih, travnikih in ob potokih kjer stika za malimi sesalci in plazilci, dvoživkami, ribami, polži, kobilicami in deževniki. V času košnje in oranja teka za traktorji, da lahko hitro pobira ranjene in odkrite živali.
Ogroženost: potencialno ogrožena vrsta (V1). Ogroža jo kemizacija kmetijstva, gojenje monokultur na velikih površinah, melioracije travnikov in žice električnih napeljav. Na srečo rada sprejema gnezdilne podstavke.
Fotografije: Wikipedia

 
Leglo bele štorklje                                                 Približno 10 dni stari mladiči, foto: http://www.lbv.de

 
Hranjenje mladičev                                                Jesensko selitev večinoma prejadra v termičnih
                                                                           stebrih


Bela štorklja je pri izbiri gnezdišča zelo neizbirčna in prilagodljiva


Na jesenski selitvi se bele štorklje zberejo v več sto glave jate. Spomladanska selitev pa poteka posamič, na gnezda se marca najprej vrnejo samci, približno teden dni kasneje pa še samice.


23. februarja 2013 je prvi opaženi samec v Sloveniji takoj zasedel gnezdo. Zanimivo pri tem osebku je, da je datum vrnitve zelo zgodaj in da je zasedel zasneženo gnezdo na katerem je še 40 cm snega. Slika je iz Dobrave na Dolenjskem, foto: Jani Vidmar. 
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice