obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   

Pojoči samec, foto: Stefan Hage

  Samica, foto: Christophe Gouraud

Belovrati muhar, Ficedula albicollis, (Temminck 1815)

Status:
selivka, prezimuje v Afriki, iz prezimovališč se vrne v drugi polovici aprila
Velikost: 13 cm, masa 14 – 18 g, razpon peruti 22 cm
Posebnost: ne širi svojega areala zahodno od Litije
Značilna barva: črna glava in bel vrat, vsa ptica ima črno belo perje
Spolna dvoličnost: samica je sivo bele barve
Značilna oblika: tipična za muharje
Značilno vedenje: s preže poleti v zrak za žuželko in se nato vrne na izhodišče
Razširjenost: regionalna, vzhodni del Slovenije, zahodna meja je pri Litiji, v Sloveniji gnezdi do 3.000 parov
Habitat: nižinski svetli listnati gozdovi s starim drevjem, sadovnjaki, logi
Čas gnezdenja: maj, junij, julij
Gnezdišče: drevesna dupla in gnezdilnice
Gnezdo: suhe in drobne travne bilke, drobne koreninice postlano s perjem in finim rastlinskim gradivom
Jajca: svetlo modra, velikost 17/12 mm
Leglo: eno leglo, v leglu je 5 do 7 jajc
Prehrana: leteče žuželke, mladiče hrani tudi z gosenicami
Ogroženost: ranljiva vrsta (V). Ogroža ga pomanjkanje primernih naravnih gnezdišč. Nujno je potrebno nameščati gnezdilnice z 32mm vhodno odprtino, ker so v času, ko se vrne iz prezimovališča, primerna gnezdišča že zasedena z drugimi sekundarnimi duplarji.

 
Leglo belovratega muharja, foto: Dare Fekonja          Ravnokar izvaljeni mladiči, foto: Wikipedia

 
Samec belovratega muharja ima na hrbtu belo liso    Samec hrani mladiče, foto: Wikipedia


Mladič tik pred poletom, foto: Wikipedia
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice