obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic
   
Najprej izvrtamo vseh 7 lukenj s svedrom za beton
premera 4 mm
  V drugem koraku povrtamo vse vhodne odprtine s
svedrom preme 30 mm

Gnezdilci: velika sinica, plavček, vijeglavka, podlesek in gozdna miš
Tip gnezdilnice: betonska cev notranjega premera 15 cm
Material: vibriran beton debeline 2 cm
Tehnični podatki:
-   premer vhodne odprtine: 30 mm
-   notranja višina: 16 cm
-   globina gnezdilnice: 12 cm, merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine
-   notranja površina dna: 176 cm²
-   dno: 2 cm debela deska okroglega izreza
-   notranja prostornina: 3 litre
-   debelina betonske stene: 2 cm
-   narejeno gnezdilnico na zunanji strani pobarvamo črno ali temno rjavo. Temno rjava gnezdilnica je skoraj neopazna, ko je nameščena v naravi.
Namestitev:
-   te gnezdilnice detel ne more razbiti in je zaradi tega zelo primerna za namestitev v naravi
-   ker so znatno težje kot PVC cevi, jih nameščamo samo v gosto grmičevje in šope mladih dreves na višino od 1,5 do 3 m. Če je le možno, naj bo vhodna odprtina obrnjena na jug, da gnezdilnico občasno greje sonce.
-   z močno žico in lesenimi klinčki jo v navpičnem položaju pritrdimo ob debla
Komentar:
-   velika prednost betonske gnezdilnice, da je detel ne more razbiti in ni higroskopična
-   vhodna odprtina je premera 30 mm, da plenilcem oteži dostop do legla. Detel mnogograt pleni mladiče sekundarnih duplarjev preprosto tako, da jih potegne na plano, ko mladiči dvigneje glavo, ko se pojavi na vhodni odprtini, misleč da so prišli starši s hrano.
-   leseno dno je pomaknjeno za 1 cm v notranjost cevi. Rob, ki spodaj nastane, deluje kot odkapnik in oddvaja deževnico. Tako zunanja vlaga ne more od spodaj, s kapilarnim dvigom prodirati v gnezdo. Dno pritrdimo s štirimi vijaki / žeblji, predhodno povrtamo malo manjše luknje, da vijaki / žeblji ne razkoljejo dna.
-   streho je preprosto narejena iz betonskega strešnika zvezanega z žico. Pri nameščeni gnezdilnici pa na streho postavimo še večji betonski tlakovec ali kamen, ki preprečuje brskanje plenilcev.
-   med strešnikom in cevjo ostanejo špranje za zračenje. Teh špranj ne smemo zatesniti!
Foto galerija: pravilno nameščene gnezdilnice iz betonskih cevi si lahko ogledate tukaj

 
Razrez betonske cevi s fleksarco

 
Dno je za približno 1 cm pomaknjen v notranjost,     Skozi zgornji dve luknji potegnemo debelejšo žico
nastali rob služi kot odkapnik za deževnico.            za pritrditev strešnika, ki jo na notranjem delu
Med dnom in steno je špranja, ki služi zračenju.      zavežemo v vozel.


Pri nameščeni gnezdilnici streho iz betonskega strešnika pritrdimo z močno žico.


Na strehi je večji betonski tlakovec, ki preprečuje kuni privzdigovanje strešnika
 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice