obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   

Brglez je edina evropska ptica, ki lahko pleza z
glavo navzdol,
foto: Nicole Bouglouan

  Za brgleza je značilna črna črta čez oči in siv
hrbet, foto: Ivan Esenko

Brglez, Sitta europaea, Linnaeus, 1758
 
Status: stalnica
Velikost: 14 cm, masa 20 – 24 g, razpon peruti 24 cm
Posebnost: gnezditi prične že februarja tako, da med prvimi izbira primerna dupla. Zaradi svoje agresivnosti in moči brez težav ubrani svoje gnezdišče pred konkurenti, sinicami in škorcem. Tudi velikega detlja se ubrani kadar poskuša upleniti njegovo leglo.
Značilna barva: modrosiv hrbet, črna črta, ki se vleče od kljuna čez oči, oranžno rumena prsa in trebuh
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: čokato in močno telo, rahlo sploščena glava
Značilno vedenje: živahna in agresivna majhna ptica. Je zelo spreten plezalec, pleza lahko v vse smeri, brez opiranja na rep, tudi z glavo navzdol. Pozimi rad obiskuje krmilnice in preko celega dne neutrudno odnaša sončnična semena ter jih skriva v lubju starejših dreves.
Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 70.000 parov
Habitat: sadovnjaki, parki, logi in svetli gozdovi s starejšim drevjem
Čas gnezdenja: februar, marec, apri, maj
Gnezdišče: predvem drevesna dupla, redkeje zidne luknje v stavbah na podeželju, gnezdilnice. Preveliko vhodno odprtino zazida z blatom.
Gnezdo: fino, drobno lubje. Ne uporablja mahu, puha in perja.
Jajca: bela z rdečkastimi lisami, velikost 20/15 mm
Leglo: eno leglo, 7 do 9 jajc
Prehrana: žuželke in njihove ličinke, pajki, semena, v zimskem času sončnice in loj
Ogroženost: ogroža ga odstranjevanje starih in suhih dreves v katerih se nahajajo dupla in hrana

 
Leglo brgleza                                                        Nekaj dni stari mladiči, foto: Didier Garnier

 
Z blatom zazidane prevelike vhodne odprtine naravnih dupel, premer vhoda je 30 milimetrov

 
Kadar brglez zasede klasično gnezdilnico ne obzida samo vhodne odprtine, ampak tudi zunanji in notranji prostor pod streho. Tako zazidano gnezdilnico v času gnezdenja ne smemo odpirati, ker bi posušeno notranje blato padlo na leglo in ga uničilo. Tako temeljito zazidano gnezdilnico očistimo šele septembra, ko je gnezdilna sezona končana. Foto: Anda Klančič
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice