obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Brinovka je zelo pisana ptica   Samica z gnezdnim gradivom

Brinovka, Turdus pilaris, Linnaeus, 1758
 
Status: zimski gost in redka gnezdilka, vsako pomlad lokalno nekaj parov uspešno gnezdi, večje populacije pa še ni zaznati
Velikost: 25cm, masa 90 – 110 g, razpon peruti 40 cm
Posebnost: brinovka je nabolj pisan predstavnik drozgov
Značilna barva:glava in trtica je siva, hrbet in peruti so rjavi, rep je črn, grlo in prsi rumeno rjave s temnejšimi lisami, trebuh je bel.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: tipična za drozge
Značilno vedenje: brinovka je bolj agresivna ptica kot enako veliki kos, v gnezdilni koloniji skupno napadejo sovražnika
Razširjenost: lokalna
Habitat: mešani gozdovi, logi, parki, vrtovi, gozdovi in čistine tundre
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: drevesne rogovile, strešne lege, v tundri nad gozdno mejo kar na tleh
Gnezdo: dobro grajeno z blatom utrjeno gnezdo je narejeno iz trave, mahu, koreninic, postlano s suho fino mehko travo
Jajca: modro zelena z gostimi rdečimi lisami, velikost 28/21 mm
Leglo: 2 legli, 4 do 6 jajc
Prehrana: deževniki, polži, žuželke, mali plazilci, plodovi, jagode, v zimskem času ima zelo rada jabolka
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožena
Fotografije: Wikipedia

 
Samica na gnezdu                                                 Polno leglo

 
11 od 12 dni stari mladiči                                       Speljan mladič
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice