obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst


V tej gnezdilnici so kar tri gnezda različnih gnezdilcev nanešena ena na drugo. Pri podrobnem pregledu sem ugotovil, da je gnezdilnico najprej zasedel škorec vendar ni gnezdil. To je bilo vidno po tem, da gnezdo ni bilo do konca zgrajeno in da je bilo gnezdno gradivo čisto. Na nedokončano gnezdo škorca je zgradila gnezdo velika sinica, to sem ugotovil po tem, da je bilo za gnezdno gradivo uporabljen  mah in puh. Gnezdenje velike sinice je bilo uspešno, dokaza sta bila dva: na dnu gnezdilnice je bilo veliko prahu od peresnih tulcev in ni bilo videti sledov plenjenja. V drugi polovici poletja je gnezdilnico zasedel še polh. Najverjetneje je bil samec, ker polhovo gnezdo ni bilo veliko potlačeno, kar je značilnost spalnega gnezda. Polh uporablja kot gnezdno gradivo sveže zeleno listje, ki tudi posušeno ostane zeleno, če gnezdilnica ni vlažna. Ta gnezdilnica ima streho pokrito s pločevino, zato je bila v tem primeru rekonstrukcija gnezditev lahka, ker je bila notranjost gnezdilnice popolnoma suha in so gnezda ostala nepoškodovana. Kadar v gnezdilnico zamaka, se prične mokro gnezdno gradivo čez poletje razkrajati in jeseni ali še kasneje natančna rekonstrukcija dogodkov ni več možna,
foto: Aleksander Pritekelj


Sinice uporabljajo suhe gnezdilnice za prenočevanje (mokrih, vlažnih in plesnivih se na daleč izogibajo). Pri čiščenju gnezdilnic nemalokrat naletimo na mrtvo odraslo ptico, ki jo odstranimo skupaj z gnezdnim gradivom. Prazna, dobro očiščena gnezdica je pripravljena na naslednjo gnezditev, foto: Luka Ložar


Marskatero leglo propade v fazi nesenja ali valjenja jajc, tako kot v tem primeru. Na sliki je zapuščeno leglo velike sinice. Razlogov za propad legla je več: smrt staršev pri iskanju hrane in kemizacija vrtov. Podoben je spodnji primer zapuščenih mrtvih mladičev, foto: Aleksander Pritekelj


V gnezdilnicah nameščenih v naseljih hitro opazimo, da je nepričakovani mir okoli gnezdilnice znamenje neprijetnega dogodka. Pri pregledu gnezdilnice tako odkrijemo mrtve mladiče (tako kot v tem primeru), kjer so mladiči poginili v starosti 3 dni. Vzrokov pogina je več: smrt staršev pri iskanju hrane, pomankanje hrane zaradi večdnevnega hladnega in deževnega vremena in kemizacija vrtov. Slednje je v naseljih še posebno pereče, ker vrtni pesticidi (insekticidi, herbicidi in fungicidi) oslabijo žuželke, katere postanejo lahek plen ptic. Strupene žuželke največkrat pomorijo vso družino, mladiče v gnezdu in starša, ki imata med gnezdenjem enak prehrambeni spekter kot mladiči, foto: Aleksander Pritekelj


Gozdna miš uporablja gnezdilnico čez zimo tudi za shrambo. Kadar naletimo v gnezdilnici postavljeni v naravi na zalogo hrane malih sesalcev (ne glede na to od katere vrste je), jo pustimo pri miru, kajti zaloga semen omogoča mišim in ostalim malim sesalcem preživetje zime, foto: Ivan Esenko


V praznem, odsluženem gnezdu velike sinice najde sredi poletja čmrlj primerne gnezdilne pogoje za vzrejo svojega zaroda, foto: Dare Fekonja 

 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice