obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic
   
Gnezdilnica je ob deblo zvezana z dvema žicama   Gnezdilnica je nameščena gosti gozdni podrasti
Na streho gnezdilnice je postavljen del betonskega strešnika za odvajanje dežja.

Gnezdilci:
Φ32 mm: velika sinica, vijeglavga, poljski vrabec, podlesek, gozdna miš 
Način namestitve: gnezdilnica stoji na veji, ob deblo je zvezana z dvema žicama. Mlada smreka stoji v podrasti mešanega gozda. Višina namestitve je 1,5 m.
Komentar: gnezdilnica je narejena iz PVC cevi debeline 2mm, pokrita pa je s pločevinasto streho.
To gnezdilnico detel ne more razbiti. Kot zanimivost naj povem, da je že prvo leto obe gnezdilnici v avgustu naselil podlesek. Naslednji primer pravilne postavitve.

 
Polni leglo velike sinice, ko velika sinica prične valiti, preneha pokrivati jajca z gnezdnim gradivom, kadar zapusti gnezdo zaradi prehranjevanja

 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice