obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Čuk, foto: Wikimedia   Par med dvorjenjem, foto: Wikimedia

Čuk, Athene noctua, (Scopoli, 1769)
 
Status: klatež, po nižinah stalnica
Velikost: 22 cm, masa 140 – 200 g, razpon peruti 56 cm
Posebnost: čuk je dobil svoje latinsko ime po grški boginji Ateni, katere simbol je bil
Značilna barva: po zgornji strani telesa prevladuje rjava barva s svetlimi pikami, trebuh je svetlejši in rjavo belo lisast. Opazne so velike, rumeno obrobljene oči.
Spolna dvoličnost: samica je za spoznanje večja od samca
Značilna oblika: čokata močna postava z majhno glavo in kratkim repom
Značilno vedenje: v času gnezdenja leta in išče hrano tudi podnevi
Razširjenost: splošna, v zadnji letih je njegova populacija močno upadla, v Sloveniji gnezdi do 800 parov
Habitat: naselja na podeželju
Čas gnezdenja: april, maj, junij
Gnezdišče: drevesna dupla, podstrešja, gnezdilnice
Gnezdo: gnezda ne gradi
Jajca: bela, velikost 32/27 mm
Leglo: eno leglo, 3 do 5 jajc
Prehrana: večje žuželke, mali glodalci, manjši plazilci in redkeje manjše ptice
Ogroženost: kritično ogrožena vrsta (E1). Ogroža ga kemizacija podeželja, zastrupljanje malih glodalcev in pomankanje ustreznih gnezdišč. Nujno je potrebno nameščati primerne gnezdilnice in končati z uporabo kmetijskih strupov! Ker čuk ne dela svojega gnezda, je v gnezdilnico potrebno natlačiti 5 cm na debelo suhe slame ali suhe trave.

 
Mladič čuka, foto: Tomi Trilar                                  Speljan mladič, foto: Wikipedia
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice