obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Pravilno nameščene gnezdilnice na vrtovih in parkih
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, na legi ostresja
26 & 32 mm, na steni hiše
26 & 32 mm, pod napuščem vrtne ute
26 & 32 mm, na drevesu
32 + 26 mm, za pogorelčka
55 mm, škorčnica na vaški lipi
55 mm, škorčnica nameščena na vrtu
55 mm, veliki skovik pod napuščem
75 mm, koconogi čuk, mešan gozd
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, 20 cm ravna streha
26 & 32 mm, 28 cm ravna streha
32 mm, za 90º obrnjeno gnezdišče
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 mm, dvokapna streha, plavček
26 mm, močvirska sinica in menišček
● Nenavadne gnezditve
Poslikana gnezdilnica
Velika sinica v bencinskem tanku
Velika sinica v TK omarici
Mladiči plavčka v gnezdu velike sinice
Majhno jajce velike sinice
Plavček v gnezdu mestne lastovke
Stržek pod napuščem vrtne ute
Stržek v gnezdu povodnega kosa
Stržek v senu na seniku
Polži pri jesenskem dnevnem počitku

Pravilno nameščene gnezdilnice na vrtovih in parkih
 
Na tem zavihku so predstavljene pravilno nameščene gnezdilnice na vrtovih, parkih in v naravi. Vsaka gnezdilnica je predstavljena z dvema fotografijama od katerih je prva posneta od blizu druga pa bolj od daleč. S fotografije posnete od daleč je razvidno kam je gnezdilnica nameščena, s fotografije posnete od blizu pa je razvidno kako je gnezdilnica nameščena. V spremnem besedilu so na kratko podane pripadajoče informacije. Na ta način je predstavljeno, kako se pravilno izbira mesta za namestitev gnezdilnic.
 
Zasedenost gnezdilnic je zelo odvisna od tega kam in kako so nameščene. Če se ptice v ponujenem gnezdišču ne bodo počutile varne, ga ne bodo sprejele. Za vse vrste ptic in ne samo za sekundarne duplarje velja, da je za njih veliko bolj pomembna gnezdilna varnost kot ponujena neprimerna gnezdilna možnost!
 
Pri nameščanju gnezdilnic moramo biti pozorni na to, da so čimbolj nedostopne za plenilce. V naseljih na splošno velja, da višje ko je gnezdilnica nameščena, bolj je varna pred mačkami in podganami.
 
Nasveti za pravilno namestitev gnezdilnic na vrtovih in parkih
 
na višino 3 m ali več postavimo tako gnezdilnice kot gnezdilne niše
gnezdilna niša za šmarnico, belo pastirico in sivega muharja naj bo obrnjena proti steni, in oddaljena od stene cca. 40 cm. Ker se ptice počutijo bolj skrite in varne, jo raje zasedejo
naslednje primerno mesto za male ptice pevke je na steni pod ostrešjem stavb na višini od 3 do 7 m tako za gnezdilnice kot gnezdilne niše
 
je podobno mesto kot pod ostrešjem stavb. Vrtne ute so večinoma manjše in nižje zgradbe, da pridobimo zadostno višino namestitve, gnezdilnico namestimo pod slemenom.
 
sadovnjaku, parku in vrtu namestimo gnezdilnice z vhodno odprtino 26 in 32 mm od 4 do 6 m visoko
vse ostale ptice pa gnezdilnice nameščamo na višino od 6 do 10
 
 
Leglo velike sinice dan ali dva pred speljavo            Samica velikega skovika varuje gnezdo
Pravilno narejene in postavljene gnezdilnice so udobna in varna gnezdišča, foto: Ivan Kogovšek
 
● Pravilno nameščene gnezdilnice v naravi
● Gnezdilne niše za male ptice
Gnezdilna niša 28 cm, pod napuščem
Gnezdilna niša 28 cm, na ostrešju
● Gnezdilne niše za večje ptice
Gnezdilna niša za sove, v gozdu
Gnezdenje sov in postovk na vrtu
Gnezdilna niša za postovke na stavbi
Gnezdilna niša postovke na stebru
Gnezdenje postovk na smreki
Gnezdilnica za kavke na drevesu
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica na smreki na dvorišču
Podstavek za štorkljo na drogu
Podstavek za štorkljo na dvorišču
Podstavek za štorkljo na slemenu
● Gnezdilne police
Lesena polica na nosilcu mosta
Lesena polica pod mostom nad vodo
Lesena deska za oporo in niša
Lesena polica pod stropom mosta
Ytong/siporex pod betonskim mostom
Gnezdilne police za lastovke
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek v gnezdilnici
Polh gnezdi v gnezdilnici
Veverica gnezdi v gnezdilnici
Veverica in ptice
Netopir pri dnevnem počitku
Gnezditev domače čebele v škorčnici
Žuželke v gnezdilnici
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice