obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Ptice, ki zasedajo gnezdilno nišo
 
Ptice, ki zasedajo gnezdilno nišo, pravzaprav niso popolni duplarji, ampak so njihova naravna gnezdišča skalne luknje in špranje, zidne luknje, strešne lege, line pod strešno kritino in večja drevesna poldupla. Sove in postovke pa zasedajo tudi opuščena gnezda vran in ujed. Najbolj ogrožene med njimo so: pegasta sova, kozača, kavka in postovka. Pegasta sova je naša najbolj ogrožena sova, slovenska populacija je ocenjena na komaj nekaj deset parov. Kozača ima v Sloveniji majhno populacijo, ki je ocenjena od 600 do 700 parov. Ta relativno majhna populacija in brezčutno gospodarjenje z gozdom predstavljata njeno ranljivost. Kavka v zadnjem desetletju in pol pospešeno izgublja gnezdilne line zaradi pretiranega obnavljanja cerkva in večjih starejših poslopij, postovka pa je potencialno ogrožena zaradi vsespolšne kemizacije kmetijskih površin, na katerih živi.
 
Na vso srečo pa tudi ptice, ki zasedajo gnezdilno nišo, niso prav nič izbirčne, kar se tiče gnezdišč. Hitro so zadovoljne s tistim, kar najdejo, zato je tudi pomoč, ki jo jim ponudimo, lahko že na kratki rok učinkovita. Pri nudenju gnezdišč moramo biti pozorni na dve stvari: gnezdilne niše morajo biti nedostopne plenilcem in v niše moramo natlačiti od 5 do 10 cm slame, ali sena ali žaganja (uporabimo, kar imamo pri roki), ker sove in postovke ne delajo svojega gnezda. Za res učinkovito in dolgoročno sobivanje s celotno naravo in ne samo s pticami pa je potreben še en drastičen ukrep, in to je: sprememba kmetijske prakse iz intenzivne nazaj v ekstenzivno rabo kmetijskih in gozdnih površin, kar je edino smiselno in upravičeno.

 
Teden dni stari mladiči šmarnice,                            Sivi muhar je zelo iznajdljiv pri izbiri gnezdišč,
foto: Andreja Hasenbichel                                       foto: Darinka Mladenovič
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice