obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Ptice, ki zasedajo gnezdilne police
 
Kar nekaj vrstam ptic lahko zelo učinkovito pomagamo že s tem, da na primerno mesto postavimo njim ustrezno gnezdilno polico. Gnezdilne police so varna opora na katerih ptice zgradijo svoja gnezda.
 
Ptice, ki rade sprejmejo ponujeno pomoč so: povodni kos, siva pastirica in kmečka lastovka. Naravna gnezdišča povodnega kosa in sive pastirice so različne skalne in talne luknje ob gozdnih potokih in rekah. Mostovi, ki vodijo čez gozdne vodotoke so odlična gnezdišča za obe ptici pevki. Gnezdilne police nameščamo 20 cm pod strop mosta tako tako, da so nedosegljive plenilcem, kot so kune in mačke. Gnezilne police najvarneje namestimo nad vodo, pod strop mosta. Tudi kadar jih nameščamo na nosilec / temelj mosta, jih namestimo nad vodo. Pri namestitvi gnezdilnih polic za povodnega kosa in sivo pastirico moramo paziti, da jih postavimo dovolj visoko, da jih ne dosežejo visoke poplavne vode. Na tistih mostovih, ki so pri povprečnih pretokih nizko nad vodo, v času deževja pa pod vodo, gnezdilnih polic ne nameščamo, ker postanejo pasti za gnezdeče ptice.
Ustrezno gnezdišče lahko uredimo povodnemu kosu tudi tako, da v navpični ali previsni skalni steni pod katero teče gozdni vodotok vklešemo gnezdilno polico 1,5 metra visoko nad strugo. Povodni kos bo rad sprejel našo pomoč.

 
Mladiči povodnega kosa so sivo grahasti,                 Samica sive pastirice hrani mladiče,
foto: Peter Strgar, http://www.petersfoto.si                foto. Dare Fekonja
 
Kmečki lastovki ponudimo preprosto gnezdilno oporo širine 3 do 5 cm, dolžine 10 do 15 cm, namestimo jo pod napuščem gospodarskih poslopij in v notranjosti hlevov 10 do 12 cm pod stropom. Kmečka lastovka se je popolnoma prilagodila na sobivanje s človekom in že tisočletja spremlja človeka v njegovih naseljih. Naravna gnezdišča kmečke lastovke so nepoznana, ker jih že dolgo ne uporablja. Samo ugibamo lahko, da so to bile skalne stene, dokazov za to pa nimamo.


Samec kmečke lastovke hrani mladiče, foto: Ivan Esenko
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice