obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Gnezdilci umetnih gnezd
 
Postovka in mala uharica ne delati svojega gnezda, za gnezdenje uporabita zapuščena gnezda srak in vran. Postovka gnezdi tudi v zidnih linah višjih stavb kot so cerkve, gradovi, transformatorske postaje, industrijski objekti in večji skladiščni prostori. Obe ptici zasedati enak habitat, sta približno enaki velikosti in imati podoben prehramben spekter vendar si nista neposredni konkurentki, ker je mala uharica nočna ptica, postovka pa dnevna. Osnovna prehrana obeh ptic so mali glodavci, zaradi česar sta zaželjeni tako na poljih kot v naseljih. Angleži imajo lep pregovor, ki izraža hvaležnost do vseh vrst sov: eno gnezdo sov na dvorišču, ena krava več v hlevu.

 
Mladiči postovke so dovolj veliki za svoj prvi polet,    Speljan mladič male uharice se grozeče nareja,
foto: Aleš Likar                                                      kadar se počuti ogroženega, foto: Wikimedia
 
Prvotna gnezdišča bele štorklje so bila večja drevesa stepske krajine. Z širjenjem prebivalstva in kmetijske krajine, se je bela štorklja že pred tisočletji približala človeku. Sedanja gnezdišča bele štorklje so široki dimniki in električni drogovi. Slednji so lahko za bele štorklje smrtno nevarni zaradi električnega udara, do katerega pride, kadar se leteče ptice dotaknejejo žic z obema perutima hkrati. Iz tega razloga je zelo dobrodošla pomoč belim štorkljam z nameščanjem gnezdilnih podstavkov na varna in dovolj močna ter stabilna mesta. Štorklja jih zelo rada sprejme in v njih uspešno gnezdi. Dandanes bela štorklja zelo redko gnezdi na drevesu. V Sloveniji smo imeli v zadnji letih samo dva takšna primera gnezdenja, oba na Gorenjskem. Prvo gnezdo se je nahajalo v vasi Bukovica pri Vodicah, zasedeno je bilo samo 4 leta, od leta 2001 do 2004 in drugo v vasi Mlaka pri Kranju s prvo gnezditvijo leta 2011.


Zadnji primer gnezdenja bele štorklje na drevesu v Sloveniji, fotografija je bila posneta 10.07.2011 v vasi Mlaka pri Kranju, foto: Aleksander Pritekelj
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice