obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Gnezdilne police
 
Gnezdilne police lahko naredimo iz dveh vrst materialov, lesa in ytonga (siporex). Lesene gnezdilne police nameščamo na leseno podlago, ytongove pa na betonsko. Pri montaži lesenih gnezdilnih polic uporabimo žeblje dolžine 5 do 6 cm, yongove gnezdilne police pa najlažje in najhitreje nalepimo na betonsko podlago z lepilom za ytong ali ploščice. Slednji način je še posebno primeren, ker ni potrebno vrtati lukenj v železo-betonsko konstrukcijo mostov in nosilnih preklad.
 
V primeru, ko je most sestavljen iz T betonskih nosilcev, pa lahko med dva nosilca na tesno vrinemo 20 cm široko desko, 20 cm pod stropom. Na ta način se na posamnezni lokaciji mnogokrat najlažje in najhitreje znajdemo, saj je pod strop nameščena deska kot opora za gnezdo, tako za povodnega kosa kot za sivo pastirico, že dovolj velika in varna gnezdilna opora.

 

Mostovi, betonski in leseni, na rekah in gozdnih potokih so lahko še bolj varna gnezdišča za povodnega kosa in sivo pastirico kot talne luknje v bregovih rek, ker ščitijo leglo pred vremenskimi neprilikami in plenilci. Gnezdilna polica je najvarneja nameščena, nad tekočo vodo, saj le ta preprečuje plenilcem (kunam, mačkam, podganam) dostop do gnezda. Obstajata dve varni mesti za namestitev: betonski temelj in strop mosta. Na kraju samem pa se odločimo za tisto lokacijo, pod katero neposredno teče voda.
 
Poleg plenilcev lahko oogrožajo gnezdo tudi visoke poplavne vode. Gnezdilne police morajo biti nameščene dovolj visoko, da so izven dosega visokih poplavnih voda!

 
Habitat povodnega kosa in sive pastirice
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice