obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Raziskovalni projekti
Raziskava gnezditvene biologije
velike sinice v različnih habitatih
Raziskava gnezditvene biologije velike sinice in zasedenosti gnezdilnic
Raziskava gnezditvene biologije plavčka in močvirske sinice
Golob duplar, namestitev gnezdilnic, Ponova vas pri Grosuplju
Belovrati muhar, namestitev gnezdilnic, Krakovski gozd
Veliki skovik, namestitev gnezdilnic, Ljubljansko barje
   
Gnezdilnica iz desk s 26 mm vhodno odprtino je
namenjena plavčku
 

Okrašena gnezdilnica iz votlega debla s 55 mm
vhodno odprtino je namenjena brglezu ali škorcu


Namen nameščanja gnezdilnic: ker sekundarnim duplarjem v naravi primanjkuje primernih gnezdilnih dupel, se pticam lahko oddolžimo z nameščanjem gnezdilnic. Ivan namešča gnezdilnice po sadnem vrtu in bližnjem gozdu.
Leto pričetka: 1987
Področje, kraj, habitat: ekstenzivni sadovnjak in bližnji mešan gozd okoli hiše
Gnezdilnice: Ivan postavlja vse vrste gnezdilnic: za ptice, male sesalce in žuželke. Gnezdilnice izdeluje iz desk in naravno votlih debel. Sedaj (pomlad leta 2012) ima postavljenih 48 gnezdilnic od katerih je gnezdilnic z vh. odprtino 26 mm 7 kom., gnezdilnic z vh. odprtino 32 mm je 18 kom, gnezdilnic z vh. odprtino 50 mm je 10 kom, 2 gnezdilne niše za šmarnice, ena gnezdilnica je za stržka, 3 za lesno sovo, 6 gnezdilnice so namenjene netopirjem in ena gnezdilnica za plezavčka.
Pridobljene izkušnje:
plavček in velika sinica nimata dveh legel letno, imata pa nadomestno leglo kadar prvo leglo propade
škorci hranijo svoje mladiče prvega in drugega legla z bramorji in slepci
v nezasedenih ptičjih gnezdilnicah čez dan spijo netopirji
gnezdilnice za netopirje je potrebno postavljati na suha in sončna mesta. Gnezdilnice za netopirje moramo nujno pustiti na miru, ne smemo jih pregledovati, kar velja tako poleti kot pozimi! Če netopirje zbujamo iz mirovanja, po nepotrebnem trošijo telesne rezerve. Tudi ko imajo netopirji mladiče, jih moramo pustiti pri miru, kar sicer velja za vse male sesalce, ki gnezdijo v gnezdilnicah. Netopirji ponoči uspešno lovijo metulje jabolčnega zavijača, ki ne letajo podnevi. V svojem sadovnjaku Ivan nikoli nima črvih jablan. Če ste v svojo bližino uspešno povabili na gnezdenje netopirje, ste rešeni tudi komarjev! Gnezdilnica za netopirje je pravzaprav na glavo postavljena gnezdilnica za ptice, vhodna odprtina mora biti izvrtana tik nad dnom.
strežek pri Ivanu rad gnezdi v njemu namenjeni gnezdilnici postavljeni pod napuščem vrtne ute. Stržek ima na svojem teritoriju več gnezd, od katerih enega uporablja za prenočevanje. Ivan je opazil, da v zimskem času stržki skupinsko prenočujejo. V eno izmed gnezd se stisne tudi do pet stržkov!
samotarske čebele potrebujejo luknje premera od 7 do 9 mm dolžine od 4 do 5 cm.
Komentar:
pri Ivanu lesna sova gnezdi v gnezdilnici postavljeni na vrtu ob robu gozda že od prvega leta postavitve 1983. Lesna sova je zelo redna gnezdilka, ko enkrat najde ustrezno gnezdilno mesto. Letno spelje dva do tri mladiče. Ostale nezasedene gnezdilnice samec lesne sove uporablja čez dan za spanje.
tudi vijeglavka redno gnezdi v gnezdilnici postavljeni v sadovnjaku. Vsako leto en par.
Ivan pri pridelavi sadja in vrtnin ne uporablja nobenih fitofarmacevskih sredstev, s pomočjo ptic, žab, krastač, lesne sove in netopirjev kroti škodljivce v svojem sadnem in zelenjavnem vrtu
v sklopu svojega sadovnjaka ima Ivan tudi vrtno mlako s površino 8 m2, ki se napaja z meteorno vodo iz strehe stanovanjske hiše. O tej vrtni mlaki je Ivan napisal tudi knjigo Vrtna mlaka, ki je izšla pri založbi Kmečki glas.
- leta 2012 je TV Slovenija pri Ivanu na vrtu posnela film z naslovom Vrtne živali, ogledate si ga lahko tukaj
Raziskovalec in foto: Ivan Esenko, e-naslov: ivan.esenko@siol.net

 
Gnezdilnica namenjena netopirjem ima vhodno         Okrasna gnezdilnica spletena iz praproti in slame
odprtino izvrtano tik nad dnom                                 je nameščena pod napušč vrtne ute 3 m visoko


Okrasno gnezdilnico spleteno iz praproti in slame občasno zasedajo stržki. Stržek gnezdi v manjših luknjah v objektih, kateri stojijo na samem in v bližini gozda. Takšne gnezditve stržka so zelo redke in zato še toliko bolj zanimive. Na sliki so mladiči dan ali dva pred poletom.

 
V gnezdilnico namenjeno pticam, se lahko              Gnezdišče za samotarske čebele je 5 cm debel
naselijo tudi domače čebele                                   kos debla, v katerega so izvrtane od 7 do 9 mm
                                                                           široke luknje


Pri hranjenju mladičev škorci ne pozabijo na varnost, predno starši smuknejo v gnezdilnico, preverijo iz neposredne bližine, ali jim grozi kakšna nevarnost. Ti kratki postanki nudijo dobre fotografske pogoje.
 
in nameščanje gnezdilnic
Namestitev gnezdilnic iz 50 litrskih plastičnih sodov za lesno sovo
Lovska družina Gorjanci, namestitev gnezdilnih niš za sove in postovke
Namestitev gnezdilnic po sadovnjaku okoli hiše in bližnjem gozdu
Mariborski mestni park, namestitev gnezdilnic 26 in 32 mm za sinice
Vrbje pri Žalcu, namestitev gnezdilnic okoli ribnika
Ljubljanski mestni park Tivoli, namestitev gnezdilnic v Tičistanu
Nameščanje gnezdilnic v Kobaridu in okolici
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice