obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Gnezdilnice z ravno streho
 
Tovrstne gnezdilnice sem razvil za enostavno in varno nameščanje na lege ostrešij in stene stavb.
 
Gnezdilnice z ravno streho se nameščajo pod napušče stavb na stene ali lege ostrešij na višino od 3 do 7 m. S stališča varnosti so to najbolj varna gnezdišča velike sinice, plavčka in poljskega vrabca tako pred plenilci kot pred vremenskimi neprilikami. V naseljih, po vrtovih se kot najpogostejša plenilca gnezdilnic pojavljata domača mačka in siva podgana. Kadar pa gnezdilnice stojijo v gozdu ali bližini gozda, pa se spisek pogostih plenilcev gnezdilnic razširi še na velikega detla in polha.
Če pa gnezdilnico postavimo na steno objekta ali lego ostrešja in ne na drevo, odpravimo vse štiri plenilce naenkrat!
 
Ostale vrste malih sinic pa nerade zasedajo tako nameščene gnezdilnice kljub primerni 26 mm veliki vhodni odprtini. Tudi vijeglavka skoraj zagotovo ne bo naselila pod napušč nameščene gnezdilnice.
 
Na kaj moramo biti še posebej pozorni, kadar pod napušč nameščamo gnezdilnice:
gnezdilnice ne smejo biti izpostavljene celodnevnemu soncu, kar je zaradi pregrevanja lahko usodno za leglo
-  gnezdilnic ne nameščamo na tiste lege, na katerih je prisotna električna in telefonska napeljava, ker po zračnih kablih lahko leglo dosežejo polhi in podgane
-  pod gnezdilnico mora biti vsaj 2 metra praznega prostora, da mačke ne morejo doseči legla
 
Gnezdilnice s kratko streho 20 cm se nameščajo pod napušč na steno stavb.
Skozi zadnjo stran jih privijačimo na leseno ali zidano steno, dodatno pa jih lahko pritrdimo tudi spredaj, skozi streho na spodnjo stran lege ostrešja stavb.
 
Gnezdilnice z dolgo streho 28 cm skozi streho privijačimo na spodnjo stran leg ostrešij. To je razlog, da je streha podaljšana. Od stene naj bodo oddaljene od 20 do 40 cm, vhodna odprtina naj vedno gleda stran od stene. Trajnost tako nameščene gnezdilnice je več 10 let.
 
Gnezdilnice z dolgo streho 28 cm in obrnjenim gnezdiščem prav tako skozi streho privijačimo na spodnjo stran leg ostrešij in d stene naj bodo oddaljene od 20 do 40 cm. Za lažje opazovanje gnezdečih ptic je gnezdišče pri tem tipu gnezdilnice obrnjeno za 90º glede na smer lege.
 
Kratka navodila za izdelavo
 
Gnezdilnico najlažje in najlepše izdelamo iz vezanih plošč debeline 1 cm. V primeru, da uporabimo navadne gladke smrekove deske debeline 1,5 cm, moramo obvezno povečati dimenzije gnezdilnice, da dobimo ustrezno notranjo površino dna ( 144 cm² ) in notranjo prostornino ( 2 litra ). Tako ohranimo primerno notranjo velikost gnezdilnice in s tem njeno funkcionalnost.
 
Žeblji ali vijaki, s katerimi sestavljamo leseno gnezdilnico, lahko razkoljejo stranice, zato je priporočljivo, da s svedrom predhodno povrtamo primerne luknje, predno jih zabijamo ali vijačimo. Kot pante za odpiranje sprednje stranice uporabimo dva močnješa in daljša žeblja ali vijaka.
 
Kot je razvidno iz načrta, sta višini sprednje in zadnje stranice nižji kot višina leve in desne stranice. 3 milimetrska reža na zgornjem delu tik pod streho je zračni kanal, namenjen zračenju gnezdilnice, ki v vročih dnevih še kako prav pride.
 
Po končani gnezditvi naj bi odstranili staro gnezdo. V gnezdilnem gradivu se nahajajo zajedalci, kot so klopi, ptičje bolhe, perojede žuželke in ptičje muhe, v razkrajajočem gnezdilnem gradivu pa se razvijajo plesni. Zaradi lažjega odpiranja je sprednja stranica za 1 mm ožja kot zadnja stranica. Gnezdilnico se trdno zapira z dvema pod kotom 90º ukrivljenima žebljema, ki ju zabijemo v rob stranic od 4 do 5 cm nad dnom. Ko je gnezdilnica sestavljena, jo lahko še prebarvamo z lesnimi barvami v rjavih odtenkih.
Čez dan ali dva je gnezdilnica suha in pripravljena za postavitev.
 
Načrte za gnezdilnice z ravno streho dobite tukaj.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice