obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
 
Gnezdilnice za brgleza
 
Brglezu lahko ponudimo posebej zanj prilagojene in izdelane gnezdilnice. Brglezova posebnost je, da vedno prileti na deblo poleg vhodne odprtine, nato pa pripleza do vhoda in smukne v gnezdo. Zaradi te svoje posebnosti brglez zelo redko zaseda klasične gnezdilnice, ker po gladkih deskah ne more plezati. Brglezu namenimo vhodno odprtino premera 55 - 60 mm in to preveliko vhodno odrtino bo z veliko vnemo zazidal z blatom. Brglezovo naravno gnezdišče je opuščeno duplo detla ali žolne, ki ima veliko vhodno odprtino, s katero si brglez že v zgodnji pomladi da veliko »zidarskih« opravkov. Tudi gnezdilnice za brgleza morajo biti izdelane tako, da jih lahko odpiramo in po končani gnezditvi očistimo. Iz gnezdilnice odstanimo staro gnezdo in vso blato, s katerim je brglez zazidal vhodno odprtino.
 
Lepe in zanimive gnezdilnice lahko naredimo iz votlih debel. To so lahko naravna votla debla ali izdolbena večja okrogla polena. Tudi pri tovrstnih gnezdilnicah ne smemo pozabiti na funkcionalnost, kar pomeni, da morajo biti dovolj velikih dimenzij. Ker v naravi ne dobimo primernih votlih debel na vsakem koraku, naj bodo tovrstne gnezdilnice prvenstveno namenje brglezu! Ostalim pticam z lahkoto naredimo gnezdilnico iz desk. Če brglez gnezdilnice ne zasede, bo pa ostalim pticam prav prišla.
 
Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri gnezdilnicah, narejenih iz votlih debel:
streho gnezdilnice oblečemo v pločevino, strešno lepenko ali PVC tkanino, da v dežju skozi streho ne zamaka gnezda. Les je zelo higroskopičen in v deževnem vremenu že sam po sebi preveč vleče vlago nase preko debla. Z zaščiteno streho poskrbimo, da gnezdo dodatne vlage ne pridobiva še skozi streho.
uporabljajmo samo tista votla debla, ki imajo še zdrav in močan les. Na ta način poskrbimo za varnost in udobnost legla.
mnogokrat se zgodi, da so tovrstne gnezdilnice precej težke in zaradi tega nerodne za namestitev. Če je le možno, postavimo gnezdilnico na vejo ali štrcelj. Na ta način povečamo varnost namestitve.
 
Kadar nimamo na razpolago votlih debel, se lahko znajdemo tako, da pri klasični gnezdilnici za male sekundarne duplarje sprednjo stranico naredimo iz krajnika, na katerem je še lubje. Gnezdilnica je istih dimenzij kot gnezdilnica z 32 mm vhodno odprtino, razlika je le v tem, da sprednjo stran naredimo iz krajnika, na katerem je še lubje, namesto iz gladke deske. Vhodna odprtina naj bo premera 50 - 60mm. S tem tipom klasične gnezdilnice ponudimo brglezu tisto kar potrebuje, plezanje okoli vhodne odprtine in zidanje le-te. Zračni reži tik pod streho gnezdilnice nisti potrebni, ker bi jih brglez od znotraj zazidal. Tudi če gnezdilnica nima zgornjih zračnih rež, brglez zida znotraj gnezdilnice pod stropom in po vogalih, zato tovrstnih gnezdilnic med gnezdenjem brgleza ne smemo odpirati! Posušeno blato bi med odpiranjem padlo v gnezdo, kar bi bilo lahko usodno za leglo!

Tretja možnost pa je, da sprednjo stranico na zunanji strani, na zgornji polovici 2 mm globoko z ročno žago nažagamo.
 
Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri klasičnih gnezdilnicah, namenjenih brglezu:
za izdelavo gnezdilnice je potrebno uporabiti debelejše deske, tako imenovane »colarice«, debeline 2,4 cm. Debeleše deske bolje nosijo težo blata, s katerim brglez zazida vhodno odprtino.
streho gnezdilnice oblečemo v pločevino, strešno lepenko ali PVC tkanino, da v dežju skozi streho ne zamaka gnezda in blata s katerim je zazidana vhodna odprtina.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice