obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Gozdna miš je nočna žival, foto: Ivan Esenko   Portret nočne lepotice, foto: Ivan Esenko

Gozdna miš, Apodemus sylvaticus / flavicollis
 
Status: aktivna je skozi celo leto, zime ne prespi
Velikost: 8 – 10,5 cm
Masa: 15 do 31 g
Posebnost: velike temne oči in ušesa kažeta na prilagojenost nočnemu življenju
Značilna barva: zgornja stran je rjava, spodnja sivo bela
Značilna oblika: tipično mišja, rep je krajši od telesa
Značilno vedenje: s sprednjimi nogami si pomaga pri hranjenju, kadar opreza za nevarnostjo se postavi na zadnje noge. Gozdna miš je nočna žival, čez dan spi v svojem dobro skritem gnezdu.
Razširjenost: splošna, od jadranske obale do nadmorske višine 1.000 m
Habitat: gozdovi in gozdni obronki, logi, polja. Iglastih gozdov se izogiba, ker je v njih premalo hrane.
Gnezdišče: talne luknje, dupla, gnezdilnice
Gnezdo: gnezdo zgradi iz suhega listja, ki ga postelje z nekaj malega suhe trave
Leglo: 1 do 5 legel, število legel je odvisno od razpoložljive hrane. Razmnožuje se od marca do oktobra.
Mladiči: 2 do 7
Prehrana: gozdni sadeži in jagodičje, brsti, gobe, semena, črvi, žuželke. Za zimsko zalogo si shranjuje različno gozdno semenje.
Plenilci: sove, kače, podlasice, kune, jež, jazbec, mačke, lisica
Ogroženost: zaenkrat ni videti, da bi bila ogrožena

 
Gozdna miš uporablja za gnezdno gradivo suho listje
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice