obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Raziskovalni projekti
Raziskava gnezditvene biologije
velike sinice v različnih habitatih
Raziskava gnezditvene biologije velike sinice in zasedenosti gnezdilnic
Raziskava gnezditvene biologije plavčka in močvirske sinice
Golob duplar, namestitev gnezdilnic, Ponova vas pri Grosuplju
Belovrati muhar, namestitev gnezdilnic, Krakovski gozd
Veliki skovik, namestitev gnezdilnic, Ljubljansko barje
   
Gnezdilnica z ovalno vhodno odprtino namenjena
golobu duplarju
  Gnezdilnica se skozi lesene nosilce pribije na
drevo

Namen raziskave: spomladi leta 2007 se je pod okriljem DOPPSa izvedla prva akcija nameščanja gnezdilnic za goloba duplarja v Sloveniji. Gnezdilnice so nameščene v mešanem gozdu osrednje Slovenije pri Grosuplju, kjer je bil golob duplar že večkrat opazovan. Namen akcije je raziskava gnezdilne biologije goloba duplarja.
Gnezdilnice so narejene iz smrekovih desk debeline 2 cm. Na debla gozdnega drevja so skozi lesene nosilce pribite 7 do 10 m visoko. Na dnu gnezdilnic je bilo nasuto nekaj centimetrov šote, kar posnema stanje v večjih naravnih duplih, katera so njegova naravna gnezdišča.
Pridobljene izkušnje:
oktobra 2008 se je izvedla prva kontrola zasedenosti gnezdilnic. Brglez je kar 5 gnezdilnicam delno ali v celoti zazidal vhodno odprtino, v 4 gnezdilnicah so gnezdili škorci, v eni gnezdilnici je gnezdila velika sinica, ena gnezdilnica pa je bila zasedena s sršeni. V eni gnezdilnici je bilo gnezdo narejeno iz drobnih suhih smrekovih vej, kateri ptici pripada to gnezdo pa nismo ugotovili.
Komentar: golob duplar je redka in slabo poznana vrsta ptice, zato se je spomladi leta 2007 za začetek namestilo njemu primernih 10 gnezdilnic. Če bo golob duplar te gnezdilnice sprejel, se bo v njih spremljala njegova gnezdilna biologija.
Raziskovalca: Vojko Havliček, e-naslov: vojko.havlicek@amis.net
           Tomaž Mihelič, e-naslov: tomaz.mihelic@dopps-drustvo.si

 
Gnezdilnice so nameščene na drevesna debla 7 do 10 metrov visoko
 
in nameščanje gnezdilnic
Namestitev gnezdilnic iz 50 litrskih plastičnih sodov za lesno sovo
Lovska družina Gorjanci, namestitev gnezdilnih niš za sove in postovke
Namestitev gnezdilnic po sadovnjaku okoli hiše in bližnjem gozdu
Mariborski mestni park, namestitev gnezdilnic 26 in 32 mm za sinice
Vrbje pri Žalcu, namestitev gnezdilnic okoli ribnika
Ljubljanski mestni park Tivoli, namestitev gnezdilnic v Tičistanu
Nameščanje gnezdilnic v Kobaridu in okolici
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice