obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Večina odrasli ptic ima na prsih bolj ali manj
oblikovan "slinček" iz belih peres
  Hrbet, peruti in letalna peresa so obarvani v
rjavih odtenkih

Kanja, Buteo buteo, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica, klatež in zimski gost
Velikost: 49 do 55 cm, masa 600 – 1200 g, razpon peruti 110 – 130 cm
Posebnost: naša najštevičnejša ujeda
Značilna barva: rjavo belo lisasta in pasasta, rumene noge in voščenica, samec in samica se po barvi perja ne razlikujeta. Kanja se pojavlja v velikem spektru barvnih različic, od skoraj popolnoma bele do izrazito temno rjave barve.
Spolna dvoličnost: samica je večja od samca
Značilna oblika: med letom so lepo vidne velike in široke peruti ter kratek rep
Značilno vedenje: v sončnem vremenu med iskanjem plena krožno jadra v termičnih stebrih nad pokrajino
Razširjenost: splošna
Habitat:, polja in redki gozdovi. Gostih sestojev iglavcev in visokogorja se izogiba.
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: vrhovi visokih dreves
Gnezdo: veliko ploščato gnezdo je zgrajeno 20 do 25 metrov visoko, narejeno iz vej in dračja, postlano s travo mahom, dlako in listjem
Jajca: umazano bela s sivo rjavimi lisami, velikost 55/44 mm
Leglo: 1 leglo, 2 do 3 jajca
Prehrana: poljske in gozdne miši, voluharji, krti, podgane, žabe, male ptice in mali plazilci, deževniki, pozimi na cesti povožene živali. V zimskem času ji lahko uredimo krmišče na polju, kamor nosimo poginulo domačo perutnino in zajce, klavne odpadke ter na cesti povožene mačke.
Komentar: Kanja se v hudih zimah pojavlja ob krmilnicah postavljene na robu podeželjskih naselij. Visoka snežna odeja in nizke temperature kanji preprečujejo lov malih talnih sesalcev na odprtih kmetijskih površinah kjer sicer živi. H krmilnicam jo pritegne vrvež ptic, pri katerih se nadeja ulova. Kanja ni specializirana za lov malih ptic pevk, za kaj takega je prevelika in prepočasna. V veliki množini ptic, ki se zbirajo okoli krmilnic, se pogosto znajde kakšna oslabela ali ranjena ptica, katero z malo sreče kanja lahko ujame. Ker kanja ni plenilec malih ptic pevk, se jo le te ne bojijo preveč, na hitro se ji ognejo in nemoteno obiskujejo krmilnico. Če imamo poleg klasične krmilnice na vejah sadnega in okrasnega drevja obešene kose živalske maščobe se bo kanja hranila na maščobi in se za ostale ptice ne bo kaj prida zmenila. Kanjo zaradi njene velikosti in gracioznosti hitro opazimo in takoj postane predmet naše pozornosti.
Ogroženost: vsesplošna kemizacija kmetijstva, krivolov in cestni promet
Fotografije: Wikipedia
Video: zimsko hranjenje kanje s klavnimi odpadki, Robert Rožaj

 
Svetla različica                                                      Temnejša različica
Kanja se pojavlja v velikem spektru barvnih različic, od skoraj popolnoma bele do izrazito temno rjave barve.


 
Kanja ima močan kljun za trganje plena                   Značilno za kanjo je jadranje v termičnih stebrih


Leglo kanje, foto: Scottish Birds


Zimsko krmljenje kanje z govedino na jablani na vrtu, foto: Ivan Esenko
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice