obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Odrasla ptica, foto: Darinka Mladenovič   Pogled od spredaj, foto: Wikipedia

Kavka, Corvus Moledula, Linnaeus, 1758
 
Status: stalnica in klatež
Velikost: 33 cm, masa 220 – 250 g, razpon peruti 70 cm
Posebnost: samec in samica živita v trajni zvezi, tudi zunaj gnezdilnega obdobja sta nenehno skupaj
Značilna barva: odrasli osebki imajo svetle sivobele oči ter siv tilnik, lice in vrat, ostalo perje je črno
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: tipična vranja
Značilno vedenje: zelo družabna ptica
Razširjenost: lokalna, v Sloveniji gnezdi do 5.000 parov. Kavka je kolonijska gnezdilka, po gnezditvi se združuje v več stoglave jate
Habitat: naselja in skalne stene po nižinah v bližini polj
Čas gnezdenja: april, maj, junij
Gnezdišče: večje zidne luknje v stavbah, v naravi skalne line in večje drevesne votline, gnezdilnice
Gnezdo: osnova gnezda so drobne veje, ki jih utrdi z blatom in suho travo, postlano z živalsko dlako
Jajca: svetlo sivo zelena s temnimi pikami, velikost 34/25 mm
Leglo: eno leglo, 5 do 7 jajc
Prehrana: širok prehrambeni spekter živalske in rastlinske hrane, ki jo išče na poljih
Ogroženost: potencilano ogrožena vrsta (V1). Kavka je v devedesetih letih postala potencilano ogrožena vrsta zaradi preveč temeljitega obnavljanja starih stavb in cerkva, na katerih se zapirajo gnezdilne line v katerih je lahko gnezdila, zaradi tega je njeno število v zadnjih letih močno upadlo. Je edina naša predstavnica vran, ki potrebuje dodatno varstvo.

 
Ravnokar izvaljeni mladiči                                       Speljani mladiči imajo perje enotno sivo črne barve
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice