obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
 
Klasične gnezdilnice
 
Klasične gnezdilnice se nameščajo na drevesa, lahko pa tudi pod napušč na stene ali lege objektov.
Višina nameščanja v sadovnjaku in vrtu je od 4 do 6 m za male ptice pevke do velikosti vrabca, to so gnezdilnice z vhodo odprtino 26 in 32 mm. Za vse ostale ptice pa gnezdilnico nameščamo na višino od 6 do 10 m.
 
Klasične gnezdilnice lahko na drevo namestimo na več načinov:
na zadnjo stran z dvema žebljema pribijemo lesen nosilec dimenzij 50 cm x 5 cm x 3 cm. Nato pa vse skupaj pribijemo na deblo drevesa.
gnezdilnico lahko neposredno privijačimo na deblo z dvema od 6 do 8 cm dolgima vijakoma za les
lahko pa gnezdilnico fiksno pritrdimo z dvema močnima žicama. Med žice in deblo zagozdimo tanjše lesene klinčke, da gnezdilnico nepremično in dokončno fiksiramo. Da ne pride do poškodb drevesa, je potrebno močan objem žice vsako leto popustiti
 
Pod napušč se klasično gnezdilnico namešča na višino od 3 do 7 m:
na zidano steno jo pritrdimo z enim od 7 do 8 cm dolgim vijakom in zidnim vložkom, na leseno steno pa z vijakom za les.
na lego ostrešja pa klasično gnezdilnico pritrdimo z od 6 do 7 cm dolgim vijakom za les.
 
Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri nameščanju gnezdilnic na drevo ali pod napušč:
gnezdilnice ne smejo biti izpostavljene celodnevnemu soncu, kar je zaradi pregrevanja lahko usodno za leglo
gnezdilnic ne nameščamo na tiste lege, na katerih je prisotna električna in telefonska napeljava, ker po zračnih kablih lahko leglo dosežejo polhi in podgane
v vrtovih in sadovnjakih je najnižja višina nameščanja 4 m, to so gnezdilnice z vhodno odrtino 26 in 32 mm. Gnezdilnice z vhodno odrtino 50 mm ne nameščamo nižje od 6 m
streha mora zadaj čez zadnjo stran viseti najmanj 1 cm, tako spodnji rob strehe v primeru dežja deluje kot odkapnik
 
Gnezdilnice s 26 mm vhodno odprtino so namenjene gnezdenju plavčka in močvirske sinice, sem ter tja pa gnezdilnico z 26-milimetrsko vhodno odprtino naselita tudi menišček in čopasta sinica.
 
Gnezdilnice z 32 mm vhodno odrtino so namenjene gnezdenju velike sinice, belovratemu muharju, vijeglavki, brglezu in poljskemu vrabcu.
 
Gnezdilnice s 55 mm vhodno odprtino so namenjene gnezdenju škorca ter velikega in malega skovika, včasih pa tako gnezdilnico naseli tudi brglez. Kadar pričakujemo gnezditev velikega in malega skovika, v gnezdilnico natlačimo 5 cm na debelo žitne slame ali suhe trave ali žaganje, ker veliki in mali skovik ne delata svojega gnezda! Škorec in brglez pa si sama izdelata gnezdo in zato ni potrebe, da bi jima mi naredili gnezdo.
 
Splošna navodila za izdelavo gnezdilnic se nahajajo tukaj in načrti tukaj.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice