obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Odrasla ptica, foto: Matej Vranič   Polno leglo, jajca ležijo na skromih ostankih plena

Koconogi čuk, Aegolius funereus, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica in klatež
Velikost: 24 – 27 cm, masa 120 – 150 g, razpon peruti 55 - 62 cm
Posebnost: s perjem porasle noge, od tod tudi njegovo slovensko ime
Značilna barva: po zgornji strani telesa je rjave barve s svetlimi pegami in svetlejših ramenih, po spodnji strani pa je pretežno bele barve s svetlo rjavimi pokončnimi progami. Od navadnega čuka se loči po bolj pokončni drži, debelejši glavi in daljšem repu.
Spolna dvoličnost: samice so za spoznanje večje od samca
Značilna oblika: izrazita obrazna maska in velike, rumeno obrobljene oči
Značilno vedenje: ko valeča samica zazna nevarnost pod gnezdom, skoči na odprtino dupla in ga zapolni s svojo veliko varovalno obarvano glavo
Razširjenost: lokalna, izogiba se navzočnosti lesne sove
Habitat: višje ležeči iglasti in mešani gozdovi
Čas gnezdenja: maj, junij
Gnezdišče: duplo črne žolne, skalne luknje, gnezdilnice
Gnezdo: gnezda ne gradi, jajca ležijo na skromnih ostankih plena
Jajca: bela, velikost 32/26 mm
Leglo: eno leglo, 3 do 7 jajc
Prehrana: lovi samo ponoči predvsem majhne glodavce in majhne ptice
Ogroženost: potencialno ogrožena vrsta (V1). Ogrožajo ga isti dejavniki kot vse sekundarne duplarje, to je  pretirana ‘’skrb za gozdove’’.
Fotografije: Wikipedia


 
Samica na gnezdu z zalogo hrane                          Perut odrasle ptice v fazi menjave letalnih peres,
foto: http://www.naturephoto.lt                                levo so vidna stara preresa skrajno desno nova      

 
Mladiči različnih starosti slikano v gnezdilnici in speljani mladiči, foto: http://scienceblogs.com


Mladiči koconogega čuka so so pretežno temno rjavi
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice