obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik

Cele koruzne storže nataknemo na čimbolj vodoravne veje. Obirale jih bodo šoje in srake, sem ter tja pa tudi brglezi in velike sinice. Šoja in sraka pojesta cela zrna, brglez in velika sinica pa samo kalček. Preostali del zrnja pride prav poleg šojam in srakam še srnam in gozdni miškam. Na vejo nataknjeni koruzni storži so odlična mesta za fotografiranje ptic.


Na grmu ali drevesu izberemo primerno čimbolj vodoravno vejo, na kateri navpično raste manjša veja debeline pol centimetra. To manjšo vejo pod kotom s škarjami odrežemo 5 centimetrov od nosilne veje. Na ta štrcelj nataknemo koruzni storž.


Koruzni storž z izvijačem prebodemo, da ga bomo lahko nataknili na vejo.


Preluknjan koruzni storž z lahkoto nataknemo na prirezan štrcelj veje. Tako nataknjen storž trdno stoji in je dobro viden tudi, če ga zameče sneg. Ptice ga lahko hitro opazijo in se lotijo pojedine.
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice