obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   

Kozača, foto: Miha Krofel   Leglo in komaj izvaljen mladič, foto: Miha Krofel

Kozača, Strix uralensis, Pallas, 1771
 
Status: stalnica in klatež, iz višje ležečih prebivališč se v hudi zimi pomakne v nižje gozdove
Velikost: 55 – 60 cm, masa 600 – 800 g, razpon peruti 115 – 125 cm
Posebnost: leta in lovi tudi podnevi, naša druga največja sova
Značilna barva: na svetli osnovi je temno rjava in črno progasta
Spolna dvoličnost: samica je malo večja od samca
Značilna oblika: izgleda kot velika svetla lesna sova, dolg zaokrožen rep
Značilno vedenje: v bližini gnezda je kozača zelo napadalna in neusmiljeno brani svoje leglo.
Razširjenost: lokalna, po najnovejši oceni gnezdi v Sloveniji 600 – 700 parov kozač, kar predstavlja 5% celotne evropske populacije
Habitat: višje ležeči gozdovi
Čas gnezdenja: marec, april ,maj
Gnezdišče: gnezda ujed, večja dupla v polomljenih in trhlih drevesih, gnezdilnice nastlane s slamo, žaganjem ali suho travo
Gnezdo: gnezda ne gradi
Jajca: bela, velikost 51/42 mm
Leglo: eno leglo, 2 do 5 jajc. V letih, ko je hrane malo ne gnezdi.
Prehrana: miši, voluharji, polhi, ptice
Ogroženost: ranljiva vrsta (V). Občutljiva je na pretirano sečnjo debelih in starih dreves in vsa druga gozdna dela v času gnezdenja. Zaradi drage nafte se povečuje izraba lesne biomase, kar lahko privede do neslutenega plenjenja lesa in vsesplošnih gozdnih katastrof. Potrebno je postavljati gnezdilnice, ki jih na vso srečo sprejema. Ponovno je potrebno vpeljati ekstenzivno rabo gozda.

 
Mladič kozače, foto Miha Krofel                              Mladiča čepita poleg gnezda, foto: José Santana
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice