obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   

Za oba spola kragulja, je značilo močno prečno
progasto perje oprsja in trebuha

  Mladostno osebek, zanj so značilni rjavi odtenki
belega perja

Kragulj, Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
 
Status: odrasle ptice so stalnice, mladiči so klateži dokler si ne osnujejo svojega teritorija
Velikost: 48 – 62  cm, masa  1,5 – 2 kg, razpon peruti 100 – 130 cm
Posebnost: po obarvanosti perja je kragulj zelo podoben skobcu po velikosti pa precej večji
Značilna barva: vrat, prsa, trebuh in noge so prečno pasaste, hrbet je sivo do temno rjav, očesna šarenica je rumena, nad očmi ima belo progo. Mladiči so po trebuhu in prsih progasti na rumeno rjavi podlagi.
Spolna dvoličnost: samica je mnogo večja od samca, po barvi perja pa se ne razlikujeta
Značilna oblika: v letu se lepo vidi dolg prečno progast rep
Značilno vedenje: v hitrem letu zelo spretno lovi plen med ovirami, oglejte si video
Razširjenost:
po nižinah je kragulj splošno razširjen, visokogorja se izogiba
Habitat: gozdovi in kmetijska krajina z večjimi drevesnimi sestoji
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: drevesne krošnje visokih dreves
Gnezdo: veliko gnezdo s premerom 1 metra je narejeno iz vej, postlano z živalsko dlako
Jajca: zelenkasto do rjavo belo lisasta, velikost 58/45 mm
Leglo: 1 leglo, 3 do 4 jajc, vali samo samica
Prehrana: golobi, vrane, šoje, race, škorci, veverice, zajci domače in divje kure, mrhovina. Kragulj je vsestranski lovec in kar se tiče plena prav nič izbirčen. Samec sam skrbi za samico in mladiče do tretjega tedna starost.
Ogroženost: krivolov in kemizacija podeželja. Zastrupljene poljske živali lažje ujame, s strupenim plenom pa se nato še sam zastrupi.
Fotografije: Wikipedia


Portret odrasle ptice, močan kljun in velike, ostre oči


Samica srdito brani gnezdo pred vsiljivci, napade tudi človeka


Mladiči v starosti okoli tri tedne
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice