obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Raziskovalni projekti
Raziskava gnezditvene biologije
velike sinice v različnih habitatih
Raziskava gnezditvene biologije velike sinice in zasedenosti gnezdilnic
Raziskava gnezditvene biologije plavčka in močvirske sinice
Golob duplar, namestitev gnezdilnic, Ponova vas pri Grosuplju
Belovrati muhar, namestitev gnezdilnic, Krakovski gozd
Veliki skovik, namestitev gnezdilnic, Ljubljansko barje
   
Na deblo hrasta nameščena gnezdilnica   Vse gnezdilnice so oštevilčene

Namen postavitve: raziskava gnezdilne biologije belovratega muharja in ostalih ptic duplaric
Leto pričetka: april 2008
Področje, kraj, habitat: Krakovski gozd, 16 gnezdilnic je postavljenih v pragozdni del na površini 1 ha, 16 pa v gospodarski predel gozda na površini 1 ha. Habitata sta med seboj oddaljena 2 km.
Gnezdilnice z dvokapno streho oblečene v pločevino imajo vhodno odprtino 32 mm
Pridobljene izkušnje:
prvo leto, leto 2008, nobena od gnezdilnice ni bila zasedena z belovratim muharjem, kar je bilo tudi pričakovano, ker se mora na novo vrsto gnezdišča belovrati muhar najprej privaditi.
v maju 2012 je bila zabeležena prva uspešna gnezditev belovratega muharja v gospodarskem delu gozda. Mladiči so bili obročkani v gnezdu, v starosti 13 do 14 dni. Sliko mladičev si lahko ogledate malo nižje.
statistiko vseh gnezditev si lahko ogledate tukaj
Komentar:
v letu 2008 je bilo na pobudo Ljubljanske sekcije DOPPSa v Krakovskem gozdu nameščenih 32 lesenih gnezdilnic oblečenih v pločevino v dveh različnih predelih gozda. Višina namestitve gnezdilnic je 5 metrov. Vse lesene gnezdilnice so oblečene v pločevino, ki preprečuje velikemu detlju plenjene legel malih sekundarnih ptic duplaric.
gnezdilna biologija belovratega muharja v Sloveniji še ni bila raziskovana. Krakovski gozd je bil izbran zato, ker tam belovrati muhar gnezdi v naravnem habitatu. Polovica gnezdilnic je bila postavljena v zaščiteni pragozdni del, polovica pa v gospodarski del gozda z namenom raziskati, ali malenkostna izbira habitata vpliva na velikost legel in gnezdilno uspešnost.


Namestitev gnezdilnic v drugi polovici aprila 2008


Prvo leglo belovratega muharja je bilo v začetku maja 2012, foto: Ivan Kogovšek


6 mladičev belovratega muharja v starosti 13 do 14 dni, slikano konec maja 2012, foto: Dare Fekonja


Speljava mladiča beloglavega muharja, slikano iz razdalje 11 do 12 metrov, foto: Gregor Bernard

Navadni mračnik (Nyctalus noctula) pri dnevnem počitku, slikan v začetku maja 2011. Netopirji uporabljajo gnezdilnice za dnevni počitek, foto: Dare Fekonja


Velika sinica je najpogostejši gnezdilec. Dobro prehranjena legla z 9 do 11 mladiči so običajna za gozdove v katerih je velik delež hrasta. Statistiko gnezditev si lahko ogledate tukaj, foto: Ivan Kogovšek.
 
in nameščanje gnezdilnic
Namestitev gnezdilnic iz 50 litrskih plastičnih sodov za lesno sovo
Lovska družina Gorjanci, namestitev gnezdilnih niš za sove in postovke
Namestitev gnezdilnic po sadovnjaku okoli hiše in bližnjem gozdu
Mariborski mestni park, namestitev gnezdilnic 26 in 32 mm za sinice
Vrbje pri Žalcu, namestitev gnezdilnic okoli ribnika
Ljubljanski mestni park Tivoli, namestitev gnezdilnic v Tičistanu
Nameščanje gnezdilnic v Kobaridu in okolici
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice