obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Kuna zlatica, foto: Janez Papež   Kuna belica, foto: Matej Blejec

Kuna zlatica, Martes martes (Linnaeus, 1758)
 
Status: na svojem teritoriju, ki meri 5-10 km2 ima več skrivališč
Velikost: telesna dolžina 50-55 cm, rep 30 cm
Masa: 1,5 kg
Posebnost: pod vratom ima zlatorumeno liso, po kateri je dobila ime
Značilna barva: zgornja stran je kostanjeva rjava, spodnja stran je rumeno rjava. Rep je dokaj dolg in košat.
Značilna oblika: tipično kunja, dolgo telo na kratkih okončinah
Značilno vedenje: živahna nočna žival, ki je nenehno v gibanju in raziskovanju. Kuna odlično pleza.
Razširjenost: splošna
Habitat: predvsem gozdovi
Gnezdišče: talne in skalne luknje. V veveričjih gnezdih, večjih duplih in gnezdilnicah čez dan spi.
Gnezdo: rastlinsko gradivo
Mladiči: 3 do 5 golih in slepih mladičev pride na svet marca ali aprila. Spolno zrela je z dvema letoma.
Leglo: eno leglo
Prehrana: glodalci in ptiči, ptičja legla, večje žuželke, žabe, jagodičevje. Hrano išče predvsem na tleh.
Plenilci: večje ujede, lisica, klateški psi
Ogroženost: cestni promet
Komentar: po velikosti in načinu življenja sorodna vrsta je kuna belica Martes foina. Kadar po sledeh plenjenja gnezdilnice sklepamo, da je bil plenilec kuna, ne moremo zagotovo vedeti ali je gnezdilnico uplenila kuna zlatica ali kuna belica. Sledovi plenjenja so enaki.

 
Kuna zlatica, Miha Krofel                                       Kuna belica, Miha Krofel
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice