obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Odrasel osebek lesne sove,
foto: Matej Vranič
  Obrazna maska odrasle ptice,
foto: Wikipedia

Lesna sova, Strix aluco, Linnaeus, 1758
 
Status: stalnica
Velikost: 38 do 42 cm, masa 400 - 600 g, razpon peruti 100 cm
Posebnost: naša najbolj številčna in poznana sova. Domneva se, da ima lesna sova najboljši nočni vid med vsemi pticami. V njenih velikih temnih očeh, v mrežnici, je več kot 56.000 receptorjev za svetlobo na kvadratni milimeter.
Značilna barva: lesna sova se pojavlja v dveh barvnih različicah, v svetlo sivi in redkejši rdeče rjavo pisani
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: čokata močna postava z veliko glavo
Značilno vedenje: od januarja do aprila zančilno sovje oglašanje – hukanje samcev, ki na ta način oznanjajo svoje teritorije
Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 5.000 parov
Habitat: starejši listanati in mešani gozdovi, gozdni robovi in polja, naselja
Čas gnezdenja: od januarja do maja
Gnezdišče: velika dupla, opuščena gnezda ujed, gospodarska poslopja, večje stavbne line in večje gnezdilne niše. Za zelo uporabne so se izkazali tudi večji leseni sodi.
Gnezdo: gnezda ne gradi
Jajca: bela, velikost 48/39 mm
Leglo: nič ali eno leglo, odvisno od količine hrane, 2 do 5 jajc. Jajca izlega vsak drugi dan. Valiti prične s prvo znešenim jajcem. V letih, ko je zelo malo hrane ne gnezdi.
Prehrana: miši, voluharji, rovke, polhi, žabe, male ptice pevke, večje žuželke in deževniki
Ogroženost: zaenkrat ni videti, da bi bila lesna sova resneje ogrožena, obstaja pa velika verjetnost, da se ji zgodi usoda, ki se je zgodilo ostalim sovam. Ogroža jo vsesplošna kemizacija podeželja in pretirana sečnja drevja v gozdovih, kar povzroča pomankanje ustreznih gnezdišč – večjih dupel, zato je potrebno nameščati primerne gnezdilnice, v katere moramo obvezno natlačiti 15 – 20 cm slame, žaganja ali suhe trave, ker lesna sova ne dela svojega gnezda. Na podeželju jo ogroža tudi nesmiselno verovanje, da bližina sove prinaša smrt v družino, zato jo preganjajo!


Na tej sliki se dobro vidi, da so mladiči različnih velikosti, razlog je v tem, da samica prične z valjenjem s prvo znešenim jajcem, jajca pa izlega vsak drugi dan. V tem leglu je starostna razlika med najstarejšim in najmlajšim mladiče 6 dni, foto Ivan Esenko


Mladiči lesne sove zapustijo gnezdo predno so sposobni leteti, do poleta čepijo po vejah okoli gnezda, foto: Wikipedia
 
 
Izbljuvka lesne sove: kosti lobanje in dlaka polha      ter kosti in dlaka gozdne miške

Levo je rjava in desno siva različica lesne sove.  Sem ter tja lahko vidimo par lesnih sov v katerem sta samec in samica vsak v svoji barvni različici, kot na tej sliki, foto: Ivan Esenko
Rjavo in sivo barvno različico lahko opazimo že pri mladičih v gnezdu, ki so predstavljeni tukaj.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice