obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Mala uharica s plenom, foto Matej Vranič  

Značilni čopki so peresa, foto: Wikipedia


Mala uharica, Asio otus, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica in klatež
Velikost: 35 –39 cm, masa 250 – 350 g, razpon peruti 95 cm
Posebnost: male uharice se pozimi pogosto združijo v spalne skupine
Značilna barva: oranžno rumene oči
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: dolgi pokončni čopki
Značilno vedenje: čez dan spi v gostih krošnjah iglavcev
Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 2.200 parov
Habitat: redki gozdovi, polja in gozdni robovi po nižinah in predgorju
Čas gnezdenja: april, maj, junij
Gnezdišče: opuščena gnezda ujed, srak in vran
Gnezdo: gnezda ne gradi
Jajca: bela, velikost 41/31 mm
Leglo: eno leglo, 3 do 6 jajc
Prehrana: mali glodalci, manjši plazilci in male ptice pevke, večje žuželke
Ogroženost: potencilano ogrožena vrsta (V1). Vsesplošna kemizacija podeželja in zastrupljanje malih glodalcev

 
Ravnokar speljan mladič, foto: Wikipedia                 Čez dan se mala uharica rada zadržuje v gostih
                                                                            smrekah tik ob deblu, foto: Zmago Malavašič


Izbljuvki male uharice, levo sta dva cela izbljuvka, desno je vsebina izbljuvkov, to so neprebavljeni deli plena, kot so kosti, dlaka in perje, foto: Wikipedia
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice