obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Vrhovi smrek so priljubljena mesta na katerih mali
skovik opreza za plenom, foto: Claus Koening
 

Odrasela ptica ima temno rjav hrbet z belimi
pikami, foto: Egeeulen


Mali skovik, Glaucidium passerinum, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica in klatež
Velikost: 16 – 19 cm, masa 60 – 75 g, razpon peruti 38 - 42 cm
Posebnost: najmanjša evropska sova
Značilna barva: po trebuhu je svetel s temnimi lisami, po hrbtu pa rjavo siv z belimi pegami
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ločita po velikosti, samec je za 10% večji
Značilna oblika: majhna ploščata glava
Značilno vedenje: za zimsko shrambo si nanosi plena v dupla, kar mu omogoči preživetje v dolgih zimah. Mali skovik lovi tudi v jutranjem in večernem mraku, v času gnezdenja pa tudi podnevi.
Razširjenost: lokalna
Habitat: visokogorski gozdovi in višje sredogorje, v zadnjih letih naseljuje tudi nižje ležeče gozdove v katerih ni lesne sove, ki je njegova glavna plenilka
Čas gnezdenja: maj, junij
Gnezdišče: drevesna dupla velikega in triprstega detla
Gnezdo: gnezda ne gradi, tako kot vse sove ne
Jajca: bela, velikost 29/23 mm
Leglo: eno leglo 3 do 7 jajc
Prehrana: male ptice pevke, miši, voluharji, rovke
Ogroženost: potencialno ogrožena vrsta (V1). Ogroža ga pretirana izraba gozda in odstranjevanje odmrlega debelega drevja v katerih so dupla. Na svojem teritoriju potrebuje več dupel, ki jih pozimi uporablja tudi za shrambo. Zanimivo bi bilo vedeti, kako bi sprejemal gnezdilnice, potrebeno bi bilo izvesti več poskusov po različnih koncih Slovenije.

 
Mali skovik uporablja v zimskem času dupla            Mladiči različnih starosti v drevesnem duplu,
za shrambo plena, foto: Wikimedia                         foto: Wikimedia


Speljani mladiči, foto: http://www.birds.se 


Mali skovik z uplenjenim samcem malega krivokljuna s katerim si delita skupen življenski prostor, foto: Wikipedia
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice