obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Menišček na krmilnici,
foto: Darinka Mladenovič
  Za meniščka je značilna bela črta na zatilju,
foto: Tone Trebar

Menišček ali mala sinica, Periparus ater, (Linnaeus, 1758)
 
Status: klatež
Velikost: 11 cm, masa 9 – 10 g, razpon peruti 19 cm
Posebnost: najmanjša in najmanj agresivna vrsta sinice
Značilna barva: bela lisa na tilniku in črno grlo
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: tipična siničja
Značilno vedenje: tipično siničje
Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 200.000 parov
Habitat: iglasti in mešani gozdovi od nižin do gozdne meje, mest in večjih naselij se izogiba. Po manjših vaseh je redka gnezdilka, kjer gnezdi predvsem v majhnih zidnih luknjah.
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: večinoma talne luknje med koreninami dreves, skalne luknje in razpoke. Ker je najmanjša sinica, jo ostale vrste sinic spodrivajo v primernih duplih in tudi gnezdilnice nerada zaseda, kljub primerni 26 mm vhodni odprtini.
Gnezdo: mah, postlano s puhom
Jajca: bela z rdečkastimi lisami, velikost 15/12 mm
Leglo: eno leglo, v prvem leglu je 8 do 10 jajc, v nadomestnem leglu je 5 do 7 jajc
Prehrana: žuželke in njihove ličinke, pajki, semena iglavcev, pozimi v krmilnici sončnice in drobno mleta živalska maščoba
Ogroženost: neznana

 
Leglo meniščka, foto: Tomi Trilar                             Ravnokar izvaljeni mladiči, foto: Tomi Trilar 


Menišček se hrani z oluščenim celim lešnikom. Za vse vrste sinic je značilno, da na drobni veji z nogami držijo hrano in jo kljuvajo, foto: Wikipedia
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice