obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Raziskovalni projekti
Raziskava gnezditvene biologije
velike sinice v različnih habitatih
Raziskava gnezditvene biologije velike sinice in zasedenosti gnezdilnic
Raziskava gnezditvene biologije plavčka in močvirske sinice
Golob duplar, namestitev gnezdilnic, Ponova vas pri Grosuplju
Belovrati muhar, namestitev gnezdilnic, Krakovski gozd
Veliki skovik, namestitev gnezdilnic, Ljubljansko barje
   
Gnezdilnica je nameščena na hrastu 6 m visoko   Gnezdilnica je nameščena na macesnu 6 m visoko

Namen raziskave: z nameščanjem gnezdilnic v mariborskem mestnem parku smo želeli približati ptice in njihovo življenje obiskovalcem parka oz. vzpodbuditi pri ljudeh pozitiven odnos do ptic in narave. Dnevno obišče mestni park mnogo ljudi, zato je le-taposebno primeren za tovrstne aktivnosti. V park dnevno organizirano prihaja tudi mnogo otrok iz šol in otroških vrtcev. Akcija je potekala v okviru DOPPS-a s finančno pomočjo Komunalne direkcije MO Maribor.
Leto pričetka: marec 2000
Področje, kraj, habitat: Mariborski mestni park, mešani drevesni in grmovni sestoji, okoli 130 vrst domačih in tujerodnih dreves in grmovnic. Prisotne so vodne površine (trije ribniki). Mestni park ima status spomenika oblikovane narave (MUV št. 17/92), izobraževalno in rekreacijsko funkcijo.
Gnezdilnice: 41 gnezdilnic je narejenih iz lesnega betona firme Schwegler z odprtina 26 in 32 mm, 1 gnezdilnica pa ima ovalno vhodno odprtino 29 x 55 mm. Na območju celotnega parka je bilo nameščenih 42 gnezdilnic.
Pridobljene izkušnje:
- zasedenost gnezdilnic sem preverjal občasno. V naslednjih letih so bile zasedene od 90 do100 odstotkov. Najštevilnejša gnezdilka je velika sinica Parus major, sledi plavček Parus caeruleus, posamezno ali do treh parov pa so gnezdili močvirska sinica Parus palustris, pogorelček Phoenicurus phoenicurus, belovrati muhar Ficedula albicollis in poljski vrabec Passer montanus
- lesno-betonske gnezdilnice so se izkazale za zelo trpežne in do sedaj še ni opaziti znakov razpadanja
Komentar:
- lesene gnezdilnice nameščam že od leta 1978 dalje. Leta 1985 smo s kolegoma Rajkom Koražijo in Mirom Vambergerjem namestili v gabrovem gozdičku v Brezju pri Mariboru 80 lesenih gnezdilnic. Omenjeni gozdiček je bil leta 1992 v okviru občine Maribor razglašen za ornitološki rezervat (MUV št. 17/92  Do danes ni bilo rešeno lasništvo gozda, sekanje drevja se je z leti povečevalo, pojavljal se je tudi vandalizem posameznikov. Kljub rednemu obnavljanju je danes večina gnezdilnic uničena
- od leta 1982 sem na različnih lokacijah v Slovenskih goricah in na Dravskem polju namestil 7 gnezdilnih zabojev za lesno sovo Strix aluco, 7 gnezdilnic za goloba duplarja Columba oenas, 22 cevastih gnezdilic za čuka Athene noctua in 43 za zlatovranko Coracias garrulus. Leta 1990 in 1991 zlatovranka gnezdi v cevasti gnezdilnici v Jurovskem Dolu. Leta 1993 v kraju Spodnji Porčič pri Lenartu zlatovranka zaseda gnezdilnico z vhodno odprtino 60 mm
Raziskovalec in foto: Franc Bračko, Maribor
 
in nameščanje gnezdilnic
Namestitev gnezdilnic iz 50 litrskih plastičnih sodov za lesno sovo
Lovska družina Gorjanci, namestitev gnezdilnih niš za sove in postovke
Namestitev gnezdilnic po sadovnjaku okoli hiše in bližnjem gozdu
Mariborski mestni park, namestitev gnezdilnic 26 in 32 mm za sinice
Vrbje pri Žalcu, namestitev gnezdilnic okoli ribnika
Ljubljanski mestni park Tivoli, namestitev gnezdilnic v Tičistanu
Nameščanje gnezdilnic v Kobaridu in okolici
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice