obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
 
Namestitev z žicami
 
Gnezdilnico najhitreje in za drevo neškodljivo namestimo z močnimi žicami. Finalno jo nepremično pritrdimo z lesenimi klinčki, katere močno stisnemo med žice in deblo. Pri tej vrsti namestitvi ne poškodujemo drevesnega debla, kar je zelo pomembno pri nameščanju na sadno drevje. Pri orehih, češnjah, češpljah in slivah se rane težko celijo in močno smolijo, pri namestitvi z žicami pa se to ne zgodi. Podobno se rane težko celijo in smolijo tudi pri vseh iglavcih.


Lesene klinčke na silo potisnemo med žice in deblo, gnezdilnica je tako dokončno varno in fiksno pritrjena. Pri nameščanju gnezdilnice ne smemo biti površni, vedno moramo imeti v mislih varnost ptičjega legla. 


Za klinčke uporabimo na pol trhlene veje, katere se dobro stisnejo med žico in deblo. Klinčke namestimo na vseh žicah, na obeh straneh debla, če je potrebno lahko tudi kakšnega več. Med rastno sezono se obseg debla veča in žice se zažirajo v trhlene klinčke in ne v deblo. Klinčki služijo kot izenečavalci pritiska in tako je gnezdilnica čez vse leto enakomerno, z enakim pritiskom, stisnjena ob deblo. Pri čiščenju gnezdilnice pregledamo varnost namestitve in po potrebi zamenjamo klinčke. Luknje za žice izvrtamo toliko za sprednjo stranico, da gnezdilnico lahko odpiramo. S pomikom vezalne žice proti sprednji stranici pridobimo večji obseg žice in s tem večji navor, kar poveča trdnost in varnost namestitve.


Na tej sliki se dobro vidi, da pločevina s katero je prekrita streha, sega čez vse robove strehe. Na sprednji in zadnji strani služi rob pločevine kot odkapnik deževnice, kar preprečuje kapilarno zamakanje vode pod pločevino.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice