obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic


Tudi ta gnezdilnica je nemeščena v šop mladih lip, v gosti gozdni podrasti. Betonske gnezdilnice se zaradi svoje teže dobro zataknejo med drevesna debla.


Pri spomladanski kontroli gnezdilnic mnogokrat naletimo na s ptičjimi iztrebki onesnaženo gnezdilnico. To so nočni iztrebki sinic, predvsem velike sinice in plavčka. V začetku zime pričnejo sinice prenočevati v gnezedilnicah, zanimivo pa je, da za sabo puščajo iztrebek ali dva. Ko nastopi gnezdilna sezona, samice prekrijejo te iztrebke z mahom. S pričetkom gnezdenja se zaključi nočno iztrebljanje. Higiena v gnezdih sinic je pravo nasprotje zimskega prenočevanja, gnezda so zelo čista in urejena.

 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice