obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst


Pogosta napaka pri izdelavi gnezdilnic so prevelike in pregoste luknje na dnu. Prevelike luknje navrtanega dna podhlajajo jajca in izvaljene mladiče, kar je v hladnem in deževnem vremenu lahko usodno za zarod. V tem primeru samica s svojim telesom ne more sproščati dovolj toplote za valjenje in greteje maldičev, kar privede do propada legla. Za zračenje poskrbimo z dvema 2 do 3 mm visokima špranjama na sprednji in zadnji stranici, tik pod streho, kot je prikazano na linku Navodila za izdelavo. Če pa se luknjam na dnu nikakor ne morete odpovedati, lahko dno pomaknete za 1 cm navgor in prirežete vogale. Nastale luknje služijo za zračenje in sušenje notranjosti gnezdilnice in gnezdnega gradiva. Podrobno predstavitev in navodila za izdelavo si lahko ogledate na linku Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno.


Takšen blok gnezdilnic je popolnoma neprimeren za katerokoli sekundarno ptico duplarico, kajti nobena naša ptica ne gnezdi v tako veliki gostoti. Pri gnezdenju ptice potrebujejo mir, tako pred vrstniki kot pred ostalimi vrstami.


Pri tem primeru streha od vrha ni dodatno prekrita s PVC tkanino, pločevino ali izolirko. Široke deske z leti počijo (špranja je vidna na sliki desno na strehi) in skozi špranjo deževnica zamaka leglo. Poleg tega ima ta gnezdilnica premajhno razdaljo med dnom in vhodno odprtino in še streha je narejena s prevelikim naklonom, kar oboje skupaj zmanjša gnezdilni prostor. Na sliki je vidno, da se desetdnevni mladiči drenjajo v višini vhodne odprtine in na ta način postanejo lahek plen plenilcem. V takem primeru veliki detel sploh ne poskuša razbiti gnezdilnico, ampak mladiče skozi vhodno odprtino enega za drugim povleče na plano in na isti način s šapo uplenita mladiče kuna in mačka.


Podobno napako kot pri zgornjem primeru lahko vidimo tudi pri tej gnezdilnici. Skozi špranjo ne levi strani vidimo, da je gnezdo narejeno skoraj do vhodne odprtine in tako za mladiče ne ostane skoraj nobenega prostora.


Vhodna odprtina postavljena nekaj centimetrov nad dno je naslednja velika napaka pri izdelavi gnezdilnic. Sekundarne ptice duplarice potrebujejo veliko večjo globino gnezdilnic. Za male vrste ptic do velikosti velike sinice je primerna razdalja med vhodno odprtino in dnom 12 cm, za škorca in velikega skovika pa je 14 cm. Dodatna napaka te gnezdilnice je, da je narejena iz iverke, ki v vlagi razpade, kar ogroža leglo.


Ravno nasprotna napaka od zgornje je pregloboka gnezdilnica. Tudi pregloboke gnezdilnice ostanejo nezasedene, ker pticam ne omogočajo primernih gnezdilnih pogojev. Znotraj gnezdilnice ptice ne letajo, vhodno odprtino dosežejo s skokom z dna ali z gnezda. Pri tako veliki globini, kot je pri tej gnezdilnici, vhodne odprtine s skokom ne morejo doseči.


Napaka te gnezdilnice je, da je streha premajhna saj gnezdilnico komaj pokrije. Skozi špranjo, ki je na vrhu, dež zamaka leglo. Naslednja napaka je, da gnezdilnice ni mogoče odpreti drugače kot da odvijačimo sprednjo stranico, kar pa je zamudno opravilo pri čiščenju gnezdilnice.


Podobna napaka kot pri zgornji gnezdilnici je tudi pri tej gnezdilnici. Premajhna streha je sicer pokrita s tankim polovinilom, ki je kot dodatna kritina pretanek in še slabo je nameščen.


Napaka te gnezdilnice je, da ima absolutno premajhno površino dna. Na klinčku stoji odrasla velika sinica in z njeno velikostjo se lahko oceni velikost dna, ki je približno 7 x 7 cm. V gnezdilni stiski takšno gnezdilnico včasih zasede kakšna ptica, velike težave pa imajo mladiči v tretjem tednu starosti, ker čepijo kar enden na drugem. Na premajhnem prostoru je tudi težko vzdrževati higieno gnezda, kar se odraža na zdravju mladičev.


Prevelika vhodna odprtina je pogosta napaka, ki jo nehote naredijo ljubitelji ptic. V gnezdilni stiski takšno gnezdilnico sem ter tja kakšna ptica zasede, vendar je leglo največkrat uplejeno, ker imajo plenilci lahek dostop do mladičev.


Ta gnezdilnice je narejena iz 5 litrske kovinske kantice. Kovina ni primeren material za izdelavo gnezdilnic, saj je je odličen toplotni prevodnik, kar povzroči, da se notranjost gnezdilnice lahko na soncu pregreje čez 50 ˚C. Ta visoka temperatura je usodna za leglo, poleg tega pa kovinske gnezdilnice rjavijo, kar povzroča nevarnost poškodb nog in perja gnezdečih ptic. Med hranjenjem mladičev v gnezdu sta tako oba starša podvržena poškodbam, mladiči in jajca pa pregrevanju.

 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice