obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst


Ta gnezdilnica je nameščena tako, da je preko celega dne obsijana s soncem, kar je lahko usodno za leglo. Celodnevna izpostavljenost soncu povzroča pregrevanje legla. Sicer pa je priporočljivo, da je gnezdilnica tako nameščena, da jo za nekaj ur na dan obsije sonce, ker se s pomočjo sonca gnezdilnica po dežju hitreje posuši.


Pri tej namestitvi gnezdilnice sta storjeni dve napaki. Prva napaka je, da gnezdilnica ni nameščena navpično. Postrani nameščene gnezdilnice skozi špranje zamaka dež, kar je v hladnem in deževnem vremenu lahko usodno za leglo. Druga napaka je, da je gnezdilnica nameščena v drobne šibke veje, ki ne nudijo trdne opore. Ptice, ki gnezdijo v duplih in gnezdilnicah, ne prenašajo dobro v vetru nihajočih gnezdilnic, saj na to niso evolucijsko prilagojene. Naravna dupla ne nihajo, ker se nahajajo v deblih ali močnejših vejah.


Pogosta napaka, ki jo lahko vidimo po naših vrtovih je, da so gnezdilnice nameščene preblizu druga drugi. Nobena naša sekundarna ptica duplarica ne gnezdi kolonijsko in zato ne tolerirajo neposredno bližino gnezditve ptic druge ali svoje vrste. Gnezdilnice nameščamo na razdaljo vsaj 10 metrov, če pa nimamo dovolj velikega vrta jih višek namestimo pri sosedu ali v parku ali pa jih podarimo prijateljem. Dodatni dve napaki, ki sta vidni pri tej namestitvi sta, da so kar tri gnezdilnice nameščene postrani, vse štiri pa v vrhove dreves med premajhne veje. Postrani nameščene gnezdilnica zamaka dež, predrobne veje pa se v vetru majejo in gnezdilnica ni stabilna.


Na tej sliki vidimo štiri napake: prevelika gostota namestitve, premajhna višina namestitve, vse gnezdilnice so nameščene na drogu in tako izpostavljene celodnevnemu soncu in gnezdilnica desno spodaj ima premajhno vhodno odprtino. Skozi vhodno odprtino premera 2 cm se ne more zriniti nobena naša ptica, takšne gnezdilnice največkrat zasedejo ose in sršeni, teh žuželk pa si na vrtu nihče ne želi.


Prenizko nameščene gnezdilnice so naslednja velika napaka pri nameščanju gnezdilnic. Legla v prenizko nameščenih gnezdilnicah ogrožajo mačke, psi, avtomobili in hote ali nehote mi, ljudje. Gnezdilnica namenjena veliki sinici mora biti na drevesu nameščena vsaj 4 metre visoko, kadar pa na vrtu nimamo primernega drevesa, pa gnezdilnico lahko namestimo pod napušč, na steno ali lego hiše, kot je prikazano tukaj.


V tem primeru je gnezdilnica postavljena preblizu koša za košarko. Če se že zgodi, da bi ptice v stiski zasedle tako nameščeno gnezdilnico, pa bi do velikih težav najkasneje prišlo v času valjenja, ker bi hrup in tresljaji pregnali valečo ptico.


Gnezdilnica na sliki je narejena iz plošč siporexa, zakopana je v gozdu, v tla ob vznožju smreke, na odprtem terenu brez kritja. Tudi to gnezdilnico bi v gnezdilni stiski sinice zasedle, vendar bi bilo morebitno leglo nenehno izpostavljeno motnjam in plenjenju podlasic, kun, mačk, ježev in podgan.


Velika sinica in plavček mnogokrat zasedeta pisemski nabiralnik. V tem primeru so pisemski nabiralnik naredili tako, da so nad njim postavili gnezdilnico. Problem te gnezdilnice je, da je prenizko postavljena in da je vhodna odprtina obrnjena v smeri ceste. Če bi to nabiralnik / gnezdilnico ptice zasedle, bi bile pri prohodu in odhodu izpostavljene veliki nevarnosti cestnega prometa.

 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice