obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Najpogostejše napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
 
Po vrtovih je moč videti mnogo nehote neprimerno izdelanih in postavljenih gnezdilnic, zato tu posebej poudarjam najpogostejše napake pri izdelavi in namestitvi. Take gnezdilnice na veliko žalost njihovih lastnikov mnogokrat ostanejo nezasedene ali pa je ptičje leglo v njih močno ogroženo.

Da se ti neljubi dogodki ne bi dogajali, poleg besedila na tej strani, še dodatno na naslednjih dveh straneh s fotografijami izpostavljam najpogostejše napake pri izdelavi in namestitvi gnezdilnic.  


Prevelika vhodna odprtina
Velika možnost plenjenja in spodrivanja manjših vrst. S primerno vhodno odprtino določimo vrsto ptice, ki bo zasedla gnezdilnico.

Premajhna vhodna odprtina (od 2 do 2,4 cm)
Nobena naša ptica se ne more zriniti v tako gnezdilnico, v njej pa se naselijo mravlje, ose in sršeni. Omenjenih žuželk si v vrtu okoli hiše ne želimo, v naravi pa imajo svoje mesto.
 
Vhodna odprtina je prenizko, samo nekaj centimetrov nad dnom
Ptice nimajo kam postaviti svojega gnezda.
 
Vhodna odprtina je previsoko - prevelika globina gnezdilnice
Kadar ptice zapuščajo gnezdilnico, je za njih najlažje, da se iz dna direktno odrinejo na vhodno odprtino in nato takoj odletijo. Globina gnezdilnice za male vrste sinic in za ptice velikosti vrabca in velike sinice merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine naj bo 14 cm. Podobno velja za škorca, globina gnezdilnice naj bo 17 cm. Večje globine gnezdilnic so nefunkcionalne, ker morajo ptice znašati prevelika gnezda. V gnezdilnico ne nameščamo nobenih klinčkov in drugih pripomočkov za oprijemanje in plezanje, ker so pticam v napoto.
 
Površina dna in prostornina gnezdilnice sta premajhni
Gnezdilnica mora biti tudi funkcionalna, kar pomeni, da mora biti dovolj prostorna za ptičjo družino. Za ptice do velikosti vrabca je minimalna površina notranjega dna 12 cm x 12 cm, za škorca 15 cm x 15 cm oziroma temu ustrezni notranji premer dupla.
 
Na sredo dna so navrtane prevelike luknje, premera 7 ali 8 mm, namenjeno zračenju
Vrtanje lukenj na sredo dna odsvetujem, lahko pa se kakšna luknja navrta nekje na robu dna blizu stranic. Zakaj ni primerno izvrtati lukenj premera 7 ali 8 mm na sredo dna? Ptice si uredijo osrednjo gnezdilno globelico na sredini dna, luknje pod njo pa povzročajo prepih skozi gnezdno gradivo, ta prepih pa pticam ohlaja jajca ali gole mladiče. Ptice gradijo gnezda tudi z mokrim gnezdnim gradivom in odvečna vlaga se v gnezdilnicah težko posuši. Ptice so toplokrvne živali in v hladnem in vlažnem vremenu jih zebe, če so mokre, kar še posebno velja za gole mladiče. Ko ptice pričnejo z valitvijo morajo vztrajati pri valjenju toliko časa, da se izvalijo mladiči. Med valjenjem ptice nekajkrat na dan zapustijo gnezdo, da se nahranijo in iztrebijo. Odsotnost z gnezda ne sme biti predolga, jajca se ne smejo podhladiti, sicer zarodki v jajcih umrejo. Če pa so pod gnezdom izvrtane luknje le te še dodatno podhlaja leglo, kar valečim pticam po nepotrebnem povzroča težave. Da se odvečna vlaga lahko nemoteno suši, poskrbiti dve 2 do 3 mm špranji nad sprednjo in zadnjo stranico tik pod straho. Na ta način se ustvari majhen dodatni prepih, ki ne ohlaja legla, lepo odvaja vlago in preprečuje kondenz vlage po stropom.
 
Na vrvi viseča gnezdilnica
Nobena naša duplarica, vsaj kolikor je meni znano, ne zaseda visečih gnezdilnic. Verjetno zato, ker tudi naravna dupla ne visijo in ne nihajo. Postavimo raje gnezdilnico pod napušč stavbe na steno ali lego ostrešja. Tako nameščene gnezdilnice mačke in podgane nikakor ne morejo ogrožati.
 
Klinček za posedanje pred vhodno odprtino
Ptico ovira pri prihodu in odhodu, plenilcem pa olajša plenjenje. Naravna dupla ga nimajo. Zmotno je mnenje, da ptice sedijo pred svojim domom in uživajo življenje. Ptice se nikoli po nepotrebnem ne zadržujejo v bližini gnezda. V gnezdilnico priletijo od daleč in hitro smuknejo vanjo. Če se klinčku nikar ne moremo odpovedati, ga montirajmo s spodnje strani dna gnezdilnice. Tako montiran klinček ptic ne ovira pri direktnem prihodu in odhodu. Na ta način pticam ponudimo izbiro.
 
Gnezdilnica je postavljena na neprimerno mesto
- prenizko nad tlemi: manj kako manj kot 4 m na drevesih, velja za gnezdilnice z 26 in 32 mm veliko  vhodno odprtino in manj kot  6 m za vse ostale gnezdilnice in manj kot 3 m za gnezdilnice postavljene, pod napušči stavb
- več gnezdilnic je postavljeno preblizu skupaj, med njimi je samo nekaj metrov razdalje ali pa niti toliko. Če imamo nameščenih več gnezdilnic, naj bo razdalja med njimi vsaj 10 m.
- gnezdilnica je postavljena preblizu bajerja ali ceste: Gnezdilnica ne sme nikoli biti obrnjena v smeri bajerja ali ceste, ker to predstavlja veliko nevarnost za mladiče, ko se speljujejo, in za starše, kadar hranijo mladiče
- gnezdilnica je pritrjena na tanke veje in se v vetrovnem vremenu nenehno maje. Ptice duplarice zahtevajo fiksna gnezdišča, ki se ne majejo in ne nihajo. Tako kot naravna dupla.
- neprimerna mesta so tudi vrtovi in sadovnjaki, kjer se uporablja veliko kemije
 
Gnezdilnice ni možno odpreti
Po končani gnezditvi naj bi odstranili staro gnezdo. V gnezdilnem gradivu se mnogokrat nahajajo zajedalci, kot so klopi, ptičje bolhe, perojede žuželke in ptičje muhe, v razkrajajočem gnezdilnem gradivu pa se razvijajo plesni.
 
Gnezdilnico naseli poljski vrabec
Torej je potrebno njegovo gnezdo odstraniti iz gnezdilnice. HUDO NAROBE! PUSTIMO PRI MIRU POLJSKEGA VRABCA! Tudi poljski vrabec v času gnezdenja krmi svojim mladičem žuželke in njihove ličinke. Če pa res izrecno želimo imeti sinico v gnezdilnici, postavimo še eno vsaj 10 m narazen.
 
Gnezdilnica ni nameščena navpično
Za vse velikosti in tipe gnezdilnic velja, da morajo biti nameščene navpično in fiksno pritrjene.
 
Slabo izdelane gnezdilnica
V gnezdilnico ne sme zamakati voda, zato morajo biti vsi stiki gnezdilnice natančno izdelani. Ptice so toplokrvne živalik, kar pomeni, da se ne smejo podhladiti. Mladiči se izvalijo goli in slepi in v prvih dneh življenja potrebujejo občasno gretje staršev, dokler se ne operijo. Če so mladiči mokri, prehitro izgubljajo toploto in zaradi tega zelo oslabijo. V hladnem deževnem vremenu lahko tudi poginejo.
 
Premajhna streha
Streha mora biti čez levo in desno stranico podaljšana 2 cm, na sprednji strani pa mora biti 5 do 6 cm nadstreška / napušča. Tako izdelana streha preprečuje zamakanje gnezdilnice.
 
Streha ni z zgornje strani pokrita z dodatno kritino
Slaba lastnost lesa je, da z leti poka in širša ko je deska, hitreje poči. Za ptičje leglo je zelo nevarno kadar ga skozi strešno razpoko zamaka deži, zaradi podhladitve leglo propade. Da preprečimo te neugodne sitiacije, streho z zunanje strani dodatno prekrijemo z PVC tkanino ali pločevino ali izolirko. Uporabimo tisti material, ki ga imamo pri roki.

Naj ponovim, da neprimerno narejena in nameščena gnezdilnica lahko postane nevarna past za ptice zaradi velike možnosti plenjenja in vznemirjanja gnezdečih ptic.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice