obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Splošna navodila za izdelavo gnezdilnic
 
Gnezdilnico lahko izdelamo iz gladkih lesenih desk debeline 1,5 cm ali 2 cm, vezanih plošč debeline 1 cm, lahko jo naredimo iz betonskih ali plastičnih cevi, votlih naravnih debel, raznih lesenih odrezkov in krajnikov itd. Naj nam nikar ne zmanjka idej in kreativnosti!
 
Žeblji ali vijaki, s katerimi sestavljamo leseno gnezdilnico, lahko razkoljejo stranice, zato je priporočljivo, da s svedrom predhodno povrtamo primerne luknje, predno jih zabijamo ali vijačimo. Kot pante za odpiranje sprednje stranice uporabimo dva močnješa in daljša žeblja ali vijaka.

 
3 mm reža tik pod vrhom, Slika 1                            Zadnji rob strehe služi kot odkapnik, Slika 2

Pri klasični gnezdilnici, kot je razvidno iz načrtov, sta višini sprednje in zadnje stranice nižji kot sprednja in zadnja višina leve in desne stranice. 3-milimetrska reža na zgornjem delu tik pod streho (Slika1) je zračni kanal, namenjen zračenju gnezdilnice, ki v vročih dnevih še kako prav pride. Streha naj na zadnji strani visi vsaj 1,5 cm čez zadnjo stranico (Slika 2) , da se deževnica lahko odteka nazaj za gnezdilnico. Zaradi lažjega odpiranja je sprednja stranica za 1 mm ožja kot zadnja stranica. Z notranje strani obeh stranic centimeter ali dva nad dnom zabijemo dva žeblja, ki preprečujeta pomik sprednje stranice v notranjost gnezdilnice. Žeblja sta pomaknjena v notranjost za debelino sprednje stranice.

 
Zakrivljena žeblja zapirata gnezdilnico, Slika3          S PVC tkanino prekrita streha, Slika 4

Gnezdilnico se trdno zapira z dvema pod kotom 90º ukrivljenima žebljema, ki ju zabijemo v rob stranic od 4 do 5 cm nad dnom (Slika 3). Streha na drevesu nameščene gnezdilnice lahko z leti poči, kar povzroči zamakanje. Da preprečimo to nezaželeno in škodljivo zamakanje legla v deževnem vremenu, lahko na streho gnezdilnice pričvrstimo pločevino ali strešno lepenko - izotekt ali PVC tkanino (Slika 4). Uporabimo, kar imamo pri roki.

 
Vijaki za pritrditev gnezdilnice, Slika 5                     Žica za pritrditev gnezdilnice, Slika 6

Gnezdilnica naj ima na zadnji strani izvrtani dve luknji, namenjeni montaži z vijaki ali žeblji (Slika 5). Če pa se odločimo za montažo z žicami, v ta namen prav tako izvrtamo po dve luknji spodaj nad dnom in zgoraj pod streho na sprednji strani obeh stranic. Skoznje se potegne močnješa žica, s katero se gnezdilnico močno in nepremično stisne ob drevesno deblo (Slika 6).
Ko je gnezdilnica sestavljena, jo lahko še prebarvamo z lesnimi barvami v rjavih odtenkih. Čez dan ali dva je gnezdilnica suha in pripravljena za postavitev.
Klasične gnezdilnice so namenjene gnezditvi naslednjih ptic: plavčku, močvirski sinici, mali sinici, veliki sinici, brglezu, poljskemu vrabcu, belovratemu muharju, pogorelčku, vijeglavki, škorcu, smrdokavri, malemu in velikemu skoviku.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice