obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Navodila za namestitev gnezdilnic
 
Gnezdilnice lahko postavljamo v vseh letnih časih in ne samo v drugi polovici zime. Velika sinica si, na primer, ogledujejo primerna gnezdišča že v decembru, gnezditi pa prične šele aprila. Tako da se kar pogumno lotite izdelave in postavitve gnezdilnice, kadar le imate čas! Ko bo prišel čas gnezditve, jo bodo ptice prav gotovo našle in zasedle.
Najbolj primerno mesto za postavitev gnezdilnice za male ptice pevke do velikosti vrabca je pod napuščem, na steni hiše ali legi ostrešja, delavnice, drvarnice ali hleva najman 3 m nad tlemi. Verjetno ste se takoj vprašali, zakaj pa ne na drevo? Odgovor je zelo tehten: s stališča varnosti so omenjena gnezdilna mesta najbolj varna in primerna. Po navpični steni jih 3 ali več metrov visoko ne doseže nobena mačka ali podgana, pod napuščem pa so tudi varna pred dežjem, soncem in viharji. Taka gnezdilnica je vedno na suhem in senčnem mestu. Na steno jo pritrdimo z enim od 7 do 8 cm dolgim vijakom in zidnim vložkom, na lego ostrešja pa z vijaki za les. Pa brez skrbi, gnezdeče ptice vam ne bodo umazale fasade, saj starši odnašajo iztrebke mladičev daleč stran od gnezda. Male ptice pevke zelo dobro skrbijo za higieno v gnezdu in okoli gnezda. Gnezdilnice, postavljene pod napušč na steno ali lego stavbe od 3 do 7 m visoko, so najbolj varna gnezdišča za sinice! Pri tako nameščenih gnezdilnicah pa moramo biti pozorni na to, da niso izpostavljene celodnevnemu soncu, kar je zaradi pregrevanja lahko usodno za leglo!
Tu si lahko ogledate fotografije varno postavljenih gnezdilnic.
 
Seveda lahko gnezdilnico postavimo tudi na drevo, le dovolj visoko naj bo in pritrjena mora biti na deblo. Primerna višina za male ptice pevke do velikosti vrabca je od 4 do 6 m, za vse ostale ptice pa gnezdilnice nameščamo od 6 do 10 m visoko. Na zadnjo stran z dvema žebljema pribijemo lesen nosilec dimenzij 50 cm x 5 cm x 3 cm, nato pa vse skupaj pribijemo na deblo drevesa. Lahko pa gnezdilnico neposredno privijačimo na deblo z dvema od 6 do 8 cm dolgima vijakoma za les ali pa jo fiksno pritrdimo z dvema močnima žicama. Med žice in deblom zagozdimo tanjše lesene klinčke, da gnezdilnico nepremično in dokončno fiksiramo. Da ne pride do poškodb drevesa, je potrebno močan objem žice vsako leto popustiti. Tudi gnezdilnice, ki so nameščena na drevesa, ne smejo biti izpostavljene celodnevnemu soncu!
 
V literaturi je moč najti priporočila za nameščanje gnezdilnic po vrtovih na višino od 1,5 m do 2,5 m. Po mojih izkušnjah je to absolutno premajhna višina. Zakaj? Zaradi vznemirjanja ptic tako s strani domačih in divjih živali kot ljudi. Nizko nameščene gnezdilnice na drevesih po vrtovih ostanejo večinoma nezasede. Skozi dolgoletno opazovanje gnezdečih ptic duplaric sem opazil, da višje, ko je nameščena gnezdilnica, manj je zanimiva za mačke (kot najpogostejše plenilce vrtnih ptic) in bolj za ptice. Škorec, recimo, postane skoraj popolnoma brezbrižen za dogajanje na tleh, kadar ima gnezdo na višini 15 m ali več. Seveda to ne pomeni, da moramo gnezdilnice za vsako ceno postavljati v vrhove dreves ampak, da se prilagodimo in upoštevamo dane razmere. Na splošno velja, da je zasedenost gnezdilnic zelo odvisana od tega, kam in kako so gnezdilnice nameščene!
 
Gnezdilne niše pa se vedno nameščajo pod napušč na strop, steno, tram ali lego ostrešja od 3 do 7 m visoko in le izjemoma na drevesa, na primer kadar pričakujemo gnezditev sivega muharja. Nišo namestimo na zunanjo lego ostrešja s spodnje strani lege, če je le možno obrnjeno v smeri proti steni hiše. Od stene hiše naj bo oddaljena od 30 do 40 cm. Tako nameščeno in obrnjeno nišo ptice raje sprejmejo, ker se počutijo bolj varne. Nišo lahko namestimo tudi pod strop večjega napušča štale, drvarnice ali hiše, kamor jo prav tako skozi streho ali zadnjo stranico privijačimo.Zaradi te zahteve montaže je streha gnezdilne niše ravna.
Hiše in gospodarska poslopja so za te vrste ptic zelo varna in primerna gnezdišča. Tudi iz teh gnezdilnic lahko po končani gnezditvi odstranimo staro gnezdo. Načrte za niše dobite tukaj.
 
Zelo pomebno je, da gnezdilnico postavimo na varno in primerno mesto! Zavedati se moramo, da s postavitvijo gnezdilnice sprejmemo tudi odgovornost za njene prebivalce! Neprimerno nameščena gnezdilnica lahko postane nevarna past za ptice zaradi velike možnosti plenjenja in vznemirjanja gnezdečih ptic. Ko ptice zasedejo gnezdilnico, jih moramo pustiti pri miru. Ni primerno, da jih med gnezditvijo vznemirjamo!
 
Neprimerna mesta za postavitev gnezdilnic so tudi vrtovi, kjer se uporablja veliko kemije na sadnem drevju, okrasnem grmičevju, vrtninah in travinju. Kmetijski strupi povzročajo veliko obremenitev okolja in zaradi tega je najbolj primerno, da jih na vrtu ne uporabljamo. Tudi zaradi lastnega zdravja!
 
Po končani gnezditvi staro gnezdo odstranimo iz gnezdilnice, ker se lahko v gnezdnem gradivu nahajajo ptičji zajedalci. Očiščena gnezdilnica nato počaka na naslednjo gnezditev.
 
Kdaj postavljati gnezdilnice?
Zima je najbolj primeren čas za postavitev gnezdilnice, sicer pa jih lahko nameščamo skozi celo leto, ker ptice v gnezdilnicah tudi prenočujejo.
 
Kam varno postaviti gnezdilnico?
 
najbolj primerno mesto za male ptice pevke je na višini od 3 do 7 m tako za gnezdilnice kot gnezdilne niše
gnezdilno nišo za črnega hudournika, postovke in sove postavimo na višino več kot 7 m
gnezdilno polico širine 3 do 4cm za mestno in kmečko lastovko postavimo 10 cm pod stropom, in ne več zaradi pretirane obrabe repnih peres
na višino 3 m ali več postavimo tako gnezdilnice kot gnezdilne niše
gnezdilna niša za šmarnico, belo pastirico in sivega muharja naj bo obrnjena proti steni, in oddaljena od stene cca. 40 cm. Ker se ptice počutijo bolj skrite in varne, jo raje zasedejo.
v sadovnjaku in vrtu namestimo gnezdilnice z vhodno odprtino 26 in 32 mm na višino od 4 do 6 m
za vse ostale ptice pa gnezdilnice nameščamo od 6 do 10 m visoko
v naravi je gnezdilnica z 32 mm vhodno odrtino najvarnje nameščena od 1,5 do 3 m visoko na mladi smreki ali boru (gostejše smreke ali bori, ki so primerni za gnezdenje cikovta ali kosa!), grm in drobnejše gosto drevje in ne na bukev ali gaber! zaradi plenjenja polha, velikega detla in polža lazarja. Gnezdilnice z 26 mm vhodno odrtino obite v pločevino pa lahko nameščamo tudi višje, recimo do 6 m visoko na drevesna debla.
V gnezdilno lino cerkva in gospodarskih poslopij namestimo gajbico ali večjo gnezdilno nišo, nastlano s slamo za kavko, postovke in sove. Gajbica mora biti nedostopna mačkam, podganam in kunam!
Gnezdilno polico za kmečko lastovko, širine od 3 do 4 cm, namestimo 10 cm pod stropom.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice