obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
 
Za 1 centimeter navzgor pomaknjeno dno
 
Ena izmed največjih napak, ki jo ljubitelji ptic nehote naredijo pri izdelavi gnezdilnic je, da navrtajo dno  z velikimi luknjami premera 6 do 10 milimetrov, misleč da bodo tako povečali zračnost gnezdilnice. Skozi te luknje nastane prepih, ki podhlaja jajca in mladiče. Predvsem sinice mnogokrat naredijo skromno gnezdo, ki ga v deževnem vremenu gradijo z mokrim mahom, to gnezdo ne nudi toplotne zaščite, kar je lahko usoden za leglo. V tem primeru samica s svojim telesom ne more sproščati dovolj toplote za valjenje in greteje maldičev, kar privede do propada legla. Za zračenje poskrbimo z dvema 2 do 3 mm visokima špranjama na sprednji in zadnji stranici, tik pod streho, kot je prikazano na zavihku Navodila za izdelavo. Ti dve zračni špranji zadostujeti za sušenje gnezda in hkrati preperečujeta kondenzacijo vlage v notranjosti in pod stropom gnezdilnice. Seveda pa ne smemo pozabiti dodatno prekriti streho s pločevino ali PVC plastiko ali izolirko.
 
Koristna dodatatna možnost sušenja gnezda in prazne gnezdilnice je na vogalih za 1 cm prirezano dno, ki je za 1 cm pomaknjeno v notranjost, kot je prikazano tukaj. Nastale luknje bodo tako ustvarjale prepih skozi gnezdno gradivo samo po kotih, na inkubacijo jajc in gretje mladičev pa ne bodo vplivale. Kadar pa je gnezdilnica očiščena starega gnezda, bo skozi te luknje in špranje pod stropom prepih sušil notranjost gnezdilnice. Očiščena in suha gnezdilnica nudi pticam najboljše gnezdilne pogoje.


Dno gnezdilnice je za 1 cm pomaknjeno navzgor in na vogalih prirezano za 1 cm. Nastali centimetrski rob služi kot odkapnik za deževnico in hkrati preprečuje kapilarni dvig vlage v notranjost gnezdilnice.


Vogali dna so za 1 cm prirezani, nastale luknje služijo za zračenje in sušenje gnezdnega gradiva. S pomočjo teh lukenj in dveh 3 milimetrskih špranj na sprednji in zadnji stranici tik pod streho se lahko notranjost gnezdilnice s pomočjo nekaj urnega dnevnega sončnega obsevanja sama posuši.


Les se sčasoma krivi, med dnom in stranicami nastanejo kakšen milimeter do dva velike špranje, tudi te služijo zračenju in sušenju gnezdnega gradiva ali prazne gnezdilnice, kadar je gnezdilnica očiščena in pripravljena na novo gnezdilno sezono. Pri tako izdelani gnezdilnici je notranjost vedno suha, kar poveča verjetnost uspešnega gnezdenja v mokrih in hladnih dneh. Poveča se tudi trajnost gnezdilnice, ker osušen les počasneje prepareva.

 
Še dva detajla, za 1 cm navzgor pomaknjeno dno in za 1 cm prirezan vogal dna
Ni potrebe, da bi dno pomaknili navzgor za več kot 1 cm, kajti z večjim pomikom ne bi nič pridobili, kar se problema vlage v notranjosti tiče, samo gnezdilnica bi bila večja in težja. Prav tako ni potrebe, da bi bil prirez vogala večji, večje luknje bi ustvarjale prevelik prepih, kar pa ne bi bilo dobro za gnezdeče ptice v deževnem in hladnem vremenu.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice