obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Niša namenjena postovki in lesni sovi, ti dve ptici
potrebujeti večji dostop do gnezda
 

Dodana sprednja stranica z vhodno odprtino 9 cm,
gnezdilnica je namenjena kavkam


Gnezdilci:
vhodna odprtina 15 cm x 30 cm, za lesno sovo in postovko
vhodna odprtina Φ 9 cm za kavko
Tehnični podatki:
deska debeline 2,5 cm (colarca)
gnezdilna niša s poševno streho
notranja površina dna 30 cm x 30 cm = 900 cm²
notranja prostornina 40 litrov
globina gnezdilnice 30 cm, merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine
Namestitev: gnezdilne niše s poševno streho se namešča na drevesa na višino od 6 do 10 m. Na dno dodamo 5 cm na debelo žitne slame ali grobega žaganja, ker sove in postovke ne delajo svojeg gnezda.
Izdelava: načrt gnezdilne niše dobite tukaj
Komentar: streho moramo obvezno dodatno prekriti s pločevino, strešno lepenko ali PVC tkanino, da v dežju skozi streho ne zamaka gnezda. Gnezdilnico postavimo na vejo ali štrcelj, da nosi njeno težo, na ta način gnezdilnico lažje in varneje namestimo.
Foto galerija: nekaj fotografij pravilno nameščenih gnezdilnih niš za sove in postovko si lahko ogledate tukaj in za kavke tukaj

 
Na sprednji strani tik pod streho je 1 cm velika špranja namenjena zračenju pri gnezdilnici z vhodno
odprtino 9 cm, poleg tega mora vrhnja kritina viseti čez rob strehe spredaj in zadaj za 2 cm, za boljše
odvajanje deževnice
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice