obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic
   
Pod napušč drvarnice nameščena oglata 4,3 l
kantica
  Gnezdilnica je nameščena na višino 4 m, okoli
drvarnice je visokodebelni sadovnjak

Gnezdilci: velika sinica in plavček
Način namestitve: gnezdilnica stoji na močnem žeblju, z dvema žicama je zvezana ob deske gospodarskega poslopja okoli katerega je visokodebelni ekstenzivni sadovnjak. Višina namestitve 4 m.
Komentar: na tem mestu stoji ta gnezdilnica že od leta 1986. Vsako pomlad jo zasede velika sinica. V vseh teh letih gnezdilnica ni niti eno leto ostala nezasedena in niti enkrat ni bila uplenjena. Na podeželju, v vaseh je pogost plenilec gnezdečih ptic podgana in pri tako tako nameščeni gnezdilnici podgana nima dostopa.
 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice