obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Ostali gnezdilci v gnezdilnicah - mali sesalci in žuželke
 
Gnezdilnice pa niso zanimive samo za ptice ampak tudi za male sesalce in žuželke. Od malih sesalcev v gnezdilnicah gnezdijo naslednje vrste: podlesek, gozdna miš, polh, veverica, netopirji in kuna zlatica; od žuželk pa v gnezdilnicah gnezdijo mravlje, ose in sršeni. Kadar pri kontroli gnezdilnic v naravi naletimo na eno izmed omenjenih živali, jih nikar ne preganjajmo! Tudi one imajo svojo mesto na našem skupnem planetu!
Kako ob kontroli gnezdilnic prepoznati, katera od omenjenih živali je naselila ponujeno gnezdišče?

Gozdna miš podobno kot podlesek prežene sinico, njeno leglo pa pospravi. Nato si notranjost gnezdilnice uredi po svoje. Gozdna miš spleta podobno gnezdo kot podlesek, vendar je notranjost brez finega gradiva. Gnezdilnico pa miška uporablja tudi za shrambo v katero nanosi različno gozdno semenje in plodove.
Podlesek je prav neverjetno lepa in simpatična živalica, ki se vam bo takoj priljubila, kadar naletite nanj v gnezdilnici. Če podlesek naleti na sinico jo prežene. Kot gnezdilec se podlesek pojavlja v poletnem času, ko v gnezdilnicah vzreja svoje drugo leglo. Svoje gnezdo splete iz suhe trave v obliki krogle. Notranjost je postlana s fino, drobno suho travo.
Polh se v gnezdilnicah pojavlja kot gnezdilec in plenilec. Kadar ponoči na svojih poteh polh naleti na zasedeno gnezdilnico, pospravi ptičjo zalego s samico vred. Če se mu zdi, da je gnezdilnica primerna tudi zanj, jo bo uporabil za svoje spalno gnezdo ali pa bo v njej vzrejal svoj zarod. Kadar so gnezdilnice z vhodno odprtino velikosti 32 in 50 mm postavljene na gozdnem robu in v gozdu, kjer rasteta hrast in bukev, se bomo zagotovo srečali s polhom. V gnezdilnice z 26 mm veliko vhodno odrtino pa se polh ne more zriniti.
Veverica gnezdi in pleni v gnezdilnicah s 50 mm in 70 mm veliko vhodno odprtino. Za gnezdno gradivo uporablja mah in suho travo.
Netopirji v večjih gnezdilnicah gnezdijo ali pa samo čez dan spijo. Z zadnjimi nogami se držijo pod stropom tako, da visijo z glavo navzdol. Je pa velika redkost, da naletimo na netopirje v gnezdilnici.
Kuna zlatica je predstavljena med plenilci gnezdilnic.
Mravlje naredijo tipično mravljišče zato jih ni potrebno posebej predstavljati.
Ose in sršeni se pogosto naselijo v gnezdilnice. Njihovo gnezdo lahko razlikujemo po barvi; osje je sive, sršenovo pa rjave barve.

 
Osje gnezdo, Wikipedija                                        Gnezdo sršenov, Ivan Kogovšek
 
Domača čebela prav tako sem ter tja zaseda gnezdilnice. Če je kdo vešč čebelar, lahko ob rojitvi preseli čebele v svoj čebelnjak, sicer jih pustimo pri miru. Nikar vas naj ne skrbi usoda čebeljega roja, čebele so tisočletja živele brez človeške pomoči in se same v naravi dobro znajdejo. V gnezdilnici, v katero ne zamaka voda (takšna je ta na sliki z dodatno prekrito streho) lahko tudi prezimijo.


Rojitev domače čebele, foto: Aleksander Pritekelj
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice