obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Svetla različica s snežno belim obraznim in
trebušnim perjem
 

Temnejša različica, z rjastim trebušnim perjem in
temnim temenom glave


Pegasta sova, Tyto alba, (Scopoli, 1769)
 
Status: stalnica in klatež
Velikost: 35 cm, masa 450 g, razpon peruti 105 cm
Posebnost: pegasta sova prebiva skoraj po celem svetu, v Evropi je splošno razširjena in ponekod dokaj pogosta, pri nas pa je redka in njeno število upada
Značilna barva: svetla spodnja stran s temnimi drobnimi pikami, rjavo siva zgornja stran z drobnimi belimi pikami, velike črne oči
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: vitka in dolgonoga sova, belo obrazno perje v obliki srca
Značilno vedenje: iz gnezdišča ponoči slišimo sopihajoče, smrčeče in vreščeče glasove
Razširjenost: lokalna, v Sloveniji gnezdi po nižinah 50 do 100 parov
Habitat: obrobja vasi, ki mejijo na odprta polja
Čas gnezdenja: od januarja do septembra
Gnezdišče: skednji, podstrešja, cerkveni zvoniki, gnezdilnice
Gnezdo: gnezda ne gradi, jajca ležijo na izpljuvkih
Jajca: bela, velikost 39/31 mm
Leglo: nič, eno do dve legli, odvisno od količine hrane, 4 do 6 jajc. V letih, ko je veliko hrane ima dve legli, kadar pa je hrane malo ne gnezdi.
Prehrana: miši, voluharji, rovke in večje žuželke
Ogroženost: kritično ogrožena vrsta (E1). Ogroža jo adaptacija starejši objektov in cerkva – zapiranje cerkvenih zvonikov z mrežami, kar povzroča pomanjkanje primernih gnezdišč. Na srečo sprejema gnezdilnice, katere je potrebno nujno nameščati, da bi se pegasta sova ohranila in številčno okrepila.
Ogroža jo tudi kemizacija kmetijskih površin in promet, ko jo pri preletu ceste zbije avto.
Fotografije: Wikipedia


Pegasta sova v času gnezdenja lovi hrano tudi podnevi

 
Polno leglo, foto: Bill Summerour                            Dva tedna star mladič, foto: Paolo Taranto
http://www.weeksbay.org

 
Kadar se mladiči počutijo ogrožene, se postavijo v obrambno držo


Z dolgimi in globokimi krili lahko pegasta sova natančno leti tudi v počasnem letu

 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice